Ngày 15: Đương Đầu Với Những Chỉ Trích

 

Bà Mi-ri-am và ông A-ha-ron phản đối ông Mô-sê về người đàn bà xứ Cút mà ông đã lấy, vì ông đã lấy một người đàn bà xứ Cút làm vợ. (Ds 12: 1)

 

Người lãnh đạo cần nhận chân một sự thực, nghe có vẻ đau lòng, nhưng lại rất bổ ích: Trước hết, họ là mũi dùi của công kích và phê phán, dù họ có cố gắng thế nào đi nữa. Thứ đến, sự công kích và phê phán là cơ hội để ta canh tân và thay đổi. Một số người thường không động tay vào bất cứ công tác nào, nhưng lại thích phê phán hay chỉ trích. Thông thường người lãnh đạo là mũi dùi bị tấn công. Mô-sê có lẽ may mắn hơn, nên chỉ bị chỉ trích từ các phần tử trong gia đình. Thiên Chúa và Mô-sê đã dạy chúng ta cách giải quyết những chỉ trích thế nào? (Ds 12):

1.     Giữ thái độ khiêm tốn. (c. 3)

2.     Thẳng thắn trực diện với sự chỉ trích. (c. 4)

3.     Vào thẳng điểm chính của vấn đề. (c. 5-8)

4.     Trình bày tất cả những hậu quả có thể xảy ra. (c. 9-10)

5.     Cầu nguyện cho những người chỉ trích. (c. 12-13)

6.     Phục hồi công tác lại cho họ khi thuận tiện. (c. 14)

 

Xa hơn nữa, người lãnh đạo cũng nên giải quyết những chỉ trích như sau:

1.     Hiểu biết thế nào là những chỉ trích có tính cách xây dựng hoặc phá hoại.

2.     Nhìn xa hơn để thấy bề mặt trái của sự chỉ trích. Mục đích thật sự của sự chỉ trích là gì?

3.     Nên có thái độ tự chế đối với sự chỉ trích.

4.     Giữ vững tinh thần khi bị chỉ trích. Nên gần gũi với những người sống niềm tin để không quị ngã.

5.     Dùng thời gian để chứng minh những sự chỉ trích là sai lầm.

6.     Chú tâm vào sứ mạng và sửa đổi những lầm lỗi.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà