Ngày 16: Cuộc Đời Có Những Ưu Tiên

 

Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. (Ga 17: 4)

 

Khi Phêrô là một anh thợ chài trẻ tuổi ở Galilêa, không ai nghĩ rằng rồi anh sẽ trở nên một vị lãnh tụ nhiệt thành trên thế giới. Có lẽ, anh thất học và sẽ sống an phận tới già trong bóng tối là nghề chài lưới, nếu anh không gặp Chúa Giêsu. Thiên Chúa đã thực sự biến đổi con người Phêrô khiến ông thay đổi hẳn những gì là ưu tiên trong cuộc đời mình.

 

Cũng như mọi nhà lãnh đạo khác, Phêrô đã học hỏi để biết phải làm những gì trước, những gì sau. Những gì là ưu tiên hàng đầu, và những gì là thứ yếu. Thánh Kinh đã cho thấy rất nhiều lần, Phêrô hành động một cách vô ý thức, và những quyết định bộp chộp của ông. Nhưng càng kề cận bên Thầy mình, ông càng học hỏi được nhiều điều, và rồi sau cùng đã hoàn thành sứ mạng Thầy mình trao phó là làm chứng cho Thầy đến tận cùng thế giới.

 

Những nhà lãnh đạo tài ba cũng vậy. Họ có nét giống Phêrô ở cuối đời của ông, là biết làm những gì cần làm và biết không làm những gì không cần làm. Thứ tự ưu tiên của mỗi công việc đòi hỏi người lãnh đạo phải nhìn xa trông rộng và biết đo lường những thành quả do công việc đem lại. Khi người lãnh đạo chú tâm vào những gì quan trọng nhất, cần phải thực hiện ngay, họ đang bước lên một nấc thang mới trong công tác lãnh đạo của họ!


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà