Ngày 17: Rèn Luyện Cá Tính

 

Trong ngày thịnh nộ, của cải ích lợi chi,

chỉ đức công chính mới cứu khỏi tử thần. (Cn 11: 4)

 

Cung cách khi đối diện với những hiện trạng của cuộc sống nói lên bản lãnh của người lãnh đạo. Sự khủng hoảng không nhất thiết phơi bày bản lãnh, nhưng một phần phản ánh điều đó. Những điều kiện bất lợi thường là những bước ngoặt trong cuộc đời. Nó đòi hỏi người lãnh đạo cương quyết đương đầu bằng ý chí và cá tính mạnh của mình hoặc thoả hiệp để yên thân. Dĩ nhiên, mỗi khi người lãnh đạo chọn lựa cách xử sự bằng cá tính, họ sẽ trở nên kiên cường hơn, dù là cách xử sự của họ đem lại những hệ quả kém thuận lợi. Cá tính phải là trọng tâm của tiến trình phát triển, không chỉ đối với người lãnh đạo, nhưng là đối với mọi người. Chúng ta cần biết những gì về cá tính?

1.     Cá tính có sức tác dụng mạnh hơn lời nói.

2.     Tài năng là một tặng phẩm Chúa ban, nhưng cá tính là một sự chọn lựa và tập luyện lâu dài.

3.     Cá tính đem lại sự thành công lâu dài cho một người.

 

Người lãnh đạo không thể không rèn luyện cá tính của mình mỗi ngày.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà