Ngày 21: Hãy Thẳng Thắn Với Người Lãnh Đạo

 

Lời lẽ chân thành khiến vua quí chuộng,

Vua yêu thương kẻ ăn nói thẳng ngay. (Cn 16: 13)

 

Người lãnh đạo tài ba thường không bao giờ thích những người lúc nào cũng chỉ biết gọi dạ, bảo vâng (a yes-man). Họ cần những người thẳng thắn góp ý trong tinh thần xây dựng, dù rằng sự góp ý có thể đụng chạm đến cá tính của họ. Trong các buổi hội họp, dĩ nhiên, người lãnh đạo phải hướng dẫn mọi người vào điều cần trình bày chủ yếu, nhưng rất nên có những giây phút thảo luận. Sự động não của mọi người thường phát sinh nhiều ý kiến mới lạ nhưng khả thi. Đôi khi đưa đến việc tranh luận hoặc bất đồng. Điều đó cũng không có gì quan trọng, nếu chúng ta biết tôn trọng ý kiến được đa số tán đồng. Một đội ngũ trưởng thành là đội ngũ dám thẳng thắn trực diện mọi vấn đề và cùng nhau giải quyết những vấn đề được đưa ra trong tinh thần xây dựng.

 

Cá tính của mỗi người thường tỏ lộ rõ nét nhất, khi họ đang trong bàn họp. Do đó, bên cạnh sự thắng thắn, mỗi cộng sự viên cần tỏ ra sự tôn trọng người lãnh đạo khi phát biểu. Sự khiêm tốn và trung tín trong lời nói thẳng thắn thường đem lại sự kính trọng của mọi người. Làm người lãnh đạo thật rất không dễ. Họ phải hi sinh ý kiến cá nhân, phải quyết định táo bạo và đôi khi khó lọt tai người nghe. Nhưng chúng ta nhớ rằng tất cả vì lợi ích của tổ chức và của tập thể. Hãy là một cộng sự viên biết lắng nghe và biết nói thẳng khi cần.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà