Ngày 27: Lãnh Đạo Bằng Gương Mẫu

 

Nhưng Gio-na-đáp, con ông Sim-a là anh vua Đa-vít, lên tiếng nói: “Xin chúa thượng đừng nói rằng người ta đã giết chết tất cả các cậu hoàng tử. Chỉ một mình Am-nôn chết thôi, vì Áp-sa-lôm đã quyết định điều ấy từ ngày Ta-ma, em gái mình bị cưỡng hiếp. (2Sm 13: 32)

 

Sau khi Đa-vít phạm tội với bà Bát Se-va, ngôn sứ Na-than đã cảnh cáo Đa-vít rằng gươm giáo sẽ không ngừng chém giết người nhà của ông (2Sm 12: 10). Và từ đó, Đa-vít đã phải chịu đựng những xáo trộn nội bộ gia đình. Người nhận ra điều này rõ ràng hơn ai hết chính là Áp-sa-lôm, con trai ông. Khi Am-nôn hãm hiếp Ta-ma, em gái Áp-sa-lôm, và cũng là em gái cùng cha khác mẹ của mình, khiến Áp-sa-lôm nổi giận. Đa-vít cũng tức giận khi nghe chuyện, nhưng ông lại không có một hành động nào dù là tiêu cực (trừng phạt) hay tích cực (giải quyết). Lý do đó đã khiến Áp-sa-lôm mưu giết Am-nôn, báo thù cho em gái mình.

 

Là người lãnh đạo, sự thẳng thắn, và nghiêm chỉnh thi hành nguyên tắc kể cả luật pháp (legal codes), nội qui (policies), và đạo đức (ethics) phải là một gương mẫu (exemplary). Càng gương mẫu và công bằng trong phong cách hành xử, càng lôi kéo và chiếm hữu được sự kính trọng và bội phục của cộng sự viên. Sự thành công trong việc điều hành nhân sự của nguời lãnh đạo khởi đi từ mức độ kính trọng và bội phục này.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà