Ngày 9: Rèn Luyện Để Tinh Luyện

 

Nghe biết chuyện này, Pha-ra-ô tìm cách giết ông Mô-sê. Ông Mô-sê liền đi trốn Pha-ra-ô và ở lại miền Ma-đi-an… Ông Mô-sê bằng lòng ở lại với thầy tư tế, và ông này gả con gái là Xíp-pô-ra cho ông. (Xh 2: 15, 21)

 

Thiên Chúa đã chuẩn bị cho Mô-sê thế nào trong công tác lãnh đạo dân Do Thái ra khỏi Ai Cập? Ngài không rèn luyện ông trong một ngày nhưng qua thời gian. Ngài cũng không chuẩn bị cho ông với một biến cố nhưng là một tiến trình. Thiên Chúa cũng đào tạo và tinh luyện các lãnh tụ khác qua một tiến trình phát triển lâu dài như vậy:

·         Ông Nô-ê phải chờ đợi 120 năm trước khi những trận mưa hồng thủy tới.

·         Ông Áp-ra-ham phải đợi 25 năm để có đứa con đầu lòng đã được Thiên Chúa hứa.

·         Ông Giu-se đã phải chịu tù đày 14 năm ròng rã vì một tội ông không hề phạm.

·         Ông Gióp phải đợi cả cuộc đời, có lẽ suốt 60 đến 70 năm, để công lý của Thiên Chúa chiếu rọi.

Thiên Chúa chuẩn bị người lãnh đạo theo cách dùng “nồi hấp” thay vì “lò vi-ba” (microwave). Sự chờ đợi rèn đúc tính kiên nhẫn và làm con người trở nên chín chắn và trưởng thành. Bổn phận của chúng ta là luôn sẵn sàng khi Ngài cần đến.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà