Ngày 30: Tuyển Nhân Sẵn Trong Tay

 

Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. (Lc 10:1)

 

Có sẵn những tuyển thủ “sơ cua” ngồi trong những băng ghế chờ đợi trong các trận tranh giải thể thao là điều quan trọng mà mỗi huấn luyện viên nhà nghề lúc nào cũng nghĩ tới và chuẩn bị. Ở Hoa Kỳ, một đất nước coi trọng truyền thống thể thao, các đội banh vô địch khi lâm trận bao giờ những hàng ghế “sơ cua” cũng chật ních người. Môn bóng chày (baseball), một đội banh chuyên nghiệp thường có cả trăm tuyển thủ, trong đó các tay ném bóng (pitcher), và bắt bóng (fielding) phải tính hàng tá. Môn bóng cà na (football) cũng vậy, đội banh luôn có ít là hai hoặc ba tuyển thủ giao banh (quarterback) để phòng hờ, vv…

 

Bất cứ một đội ngũ nào nếu muốn đạt thành tựu mỹ mãn trong công tác đều phải có những tuyển nhân tài ba sẵn trong tay để dùng khi cần phải thay thế. Điều này không chỉ trong bộ môn thể thao nhưng hữu ích trong mọi lãnh vực. Là những người lãnh đạo, việc đào tạo và tìm kiếm những tuyển nhân có khả năng là một bổn phận ưu tiên nếu chúng ta muốn tập thể phát triển trường kỳ.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà