Ngày 7: Đội Ngũ Cùng Tiến

 

Lại có giao tranh giữa người Phi-li-tinh và Israel. Vua Đa-vít cùng với bề tôi xuống chiến đấu với người Phi-li-tinh. Vua Đa-vít đã mệt mỏi. Có tên Gít-bi Bơ-nốp, một người con cháu Ra-pha; cây giáo đồng của nó cân nặng ba ký… Nhưng ông A-vi-sai, con bà Xơ-ru-gia, đã đến giúp vua. Ông đâm tên Phi-li-tinh và giết nó. (2Sm 21: 15-17)

 

Theo Albert Schweitzer, giáo sư danh tiếng khoa Quản Trị học, thì “gương mẫu không chỉ là điều cần thiết để mở rộng tầm ảnh hưởng trên người khác, nhưng là phương cách duy nhất để chinh phục họ”. Thực thế, một trong những cách tạo nên một bầu khí thiện cảm là lối sống gương mẫu trong vai trò lãnh đạo. Người ta học đòi cung cách kiểu mẫu để tiến thân và trau dồi. Kiểu mẫu hay thì học đòi hay, kiểu mẫu dở thì học đòi dở. Những gì người lãnh đạo làm, những ứng viên lãnh đạo khác cũng làm như vậy. Võ sĩ Gít-bi Bơ-nốp lấy mạng Đa-vít là điều rất có thể xảy ra, bởi hắn là một dũng sĩ kiêu hùng của hàng ngũ quân địch, trong khi Đa-vít đã mỏi mệt. A-vi-sai đã giúp vua. Chắc chắn ông cũng là một chiến sĩ can trường dưới trướng của một lãnh tụ can trường là Đa-vít. Thầy nào tớ nấy. Kinh Thánh không miêu tả chi tiết nhưng chắc chắn ông đã liều mạng mới cứu được Đa-vít.

 

Là những người lãnh đạo, nếu chúng ta phát triển và canh tân, những người chúng ta lãnh đạo cũng sẽ cùng phát triển và canh tân. Hãy nhớ rằng mọi người trong đội ngũ cùng hành trình với chúng ta, họ không thể tiến xa hơn người lãnh đạo. Vì thế, hãy bắt đầu học hỏi để phát triển hôm nay để những người quanh ta cùng phát triển theo. Người lãnh đạo không thể yêu cầu người khác làm những điều mà chính họ không hề thực hiện.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà