Ngày 28: Ai là Người Thiên Chúa Kiếm Tìm?

 

Đức Chúa phán: “Ta sẽ xóa bỏ khỏi mặt đất con người mà Ta đã sáng tạo, từ con người cho đến gia súc, giống vật bò dưới đất và chim trời, vì Ta hối hận đã làm ra chúng”. Nhưng ông No-e được đẹp lòng Đức Chúa. (St 6: 7-8)

 

Nô-ê là người được Thiên Chúa tuyển chọn để cứu vớt chúng sinh khỏi hình phạt tuyệt chủng. Ông được sách Sáng Thế mô tả là “người công chính, hoàn hảo giữa những người đồng thời”. Thiên Chúa không chọn Nô-ê một cách tình cờ. Ngài biết ai là người Ngài có thể nhờ vả. Ngài không cần một người thông minh, tài năng, hoặc danh vọng trong xã hội, nhưng Ngài cần một người hàng ngày dõi theo bước Ngài, lắng nghe tiếng Ngài và theo sự hướng dẫn của Ngài.

 

Nô-ê cũng có những yếu điểm và khiếm khuyết của một con người, nhưng ông đã bước theo Thiên Chúa. Chính những bước chân theo Ngài, ông đã nên công chính trước mặt Thiên Chúa (St 6: 9). Ông chính là một thí dụ điển hình của những người Thiên Chúa muốn sử dụng. Thiên Chúa không hề thay đổi kiểu cách chọn lựa, ngay cả bây giờ, Ngài luôn tìm kiếm ngững người lãnh đạo công chính để giúp Ngài thay đổi thế giới.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà