Ngày 5: Đầu Tàu của Đội Ngũ

 

Long nhan rạng rỡ là bầy tôi được sống,

Ơn vua ban xuống như mây đổ mưa xuân. (Cn 16: 15)

 

Mục tiêu là điểm quan trọng. Đối với một nhà lãnh đạo kinh tế, đây là điểm quan trọng hàng đầu trong chức năng “việc”. Nhiều người lãnh đạo trong công tác mục vụ đã lầm tưởng mình là nhà lãnh đạo kinh tế (?) nên thường chú trọng đến mục tiêu hơn là đến đồng đội. Do đó, họ sống chết với mục tiêu để đạt cho kỳ được mục tiêu ấy. Thực tế cho thấy, nếu chúng ta tổ chức đội ngũ cho tốt đẹp, thì mục tiêu sẽ nằm trong tầm tay. Lý do là với sức một người, chúng ta chỉ có thể hoàn thành công việc theo sức mình. Nếu công việc to tát hơn sức lực thì công việc sẽ trở nên bề bộn và luộm thuộm, khó có thể thành đạt. Trong tiếng Anh có từ ngữ chuyên môn “synergy” để chỉ sự tổng hợp về sức lực và tinh thần của đội ngũ với công thức 1+1=3. Ý nghĩa không gì khác hơn là “hợp quần gây sức mạnh”. Nói cách khác, nếu đội ngũ đồng lòng và nhất trí trong công tác, không công tác nào không hoàn thành.

 

Là người lãnh đạo trong công tác mục vụ, một khi mục tiêu đã được đề xướng, đừng ngồi đó để tưởng tượng đến công việc, đề án, nhưng hãy bắt tay ngay vào việc thành lập một đội ngũ cho đề án hay mục tiêu ấy. Chúng ta hãy trang bị những hành trang tinh thần và vật chất cho họ cách đầy đủ. Hãy khởi sự bằng động lực đúng đắn: Làm để làm gì? Vì ai? Cho ai? Làm thế nào? Làm bao lâu? vv… Sẽ có những người gia nhập đội ngũ vì danh vọng, vì quyền lợi riêng tư. Có người thích kết đoàn họp nhóm, vv... Chắc chắn, không thiếu những người vì tinh thần tập thể, vì ích lợi chung, vì sự dấn thân. Sự lãnh đạo đúng đắn của chúng ta sẽ nối kết tất cả vào đội ngũ và hăng say hoàn thành công tác. Người lãnh đạo chính là đầu tàu lôi kéo người khác hội nhập vào công tác mong muốn.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà