Ngày 18: Tiến Trình Phát Triển

 

Vậy, khi đã đi qua, ông Ê-li-sa nói: “Xin cho con được hai phần thần khí của thầy!” Ông Ê-li-a đáp: “Anh xin một điều khó đấy! Nếu anh thấy thầy khi thầy được đem đi, rời xa anh, thì sẽ được như thế; bằng không thì không được”. (2V 2: 9-10)

 

Mỗi người lãnh đạo cần có những người hướng dẫn. Nhất là đang khi được đào tạo. Thiên Chúa chọn Ê-li-sa và đặt ông dưới sự hướng dẫn và đào tạo của Ê-li-a. Rất nhiều nguyên tắc đã được đề cập đến trong sách Các Vua quyển I đoạn 19 và quyển II đoạn 2 về việc chuẩn bị này. Chúng ta vạch ra năm nguyên tắc căn bản như sau:

 

Việc chuẩn bị cho Ê-li-sa

Nguyên tắc lãnh đạo

Ê-li-sa được xức dầu thay thế Ê-li-a

Người lãnh đạo phải hiểu được ơn gọi và vai trò của mình.

Ê-li-sa động đến áo choàng của thầy mình trước khi bước vào công tác mục vụ.

Người lãnh đạo phải kiên nhẫn trong khi chờ đợi thời điểm Thiên Chúa đặt để họ vào vai trò của mình.

Ê-li-sa thiêu hủy nông cụ của mình

Người lãnh đạo phải dám dứt khoát từ bỏ những tham vọng cá nhân sẵn có trước khi bước vào con đường phục vụ.

Ê-li-sa bám sát theo thầy mình bất cứ nơi nào ông đi.

Người lãnh đạo dõi bước người hướng dẫn và đào tạo.

Ê-li-sa đã thấm nhuần tất cả những điều thầy mình truyền đạt

Người lãnh đạo sau khi tiếp nhận việc đào tạo phải tiếp tục vươn lên và phát triển những gì đã tiếp nhận được.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà