Ngày 6: Tấm Lòng của Người Lãnh Đạo

 

Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Người đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. (Ga 13: 4-5).

 

Khi nghĩ về cuộc đời phục vụ bạn có dự kiến gì? Người đời khi nghĩ về hai chữ phục vụ, họ thường tiên kiến hay có cảm nghĩ về sự nô lệ, ở đợ, hoặc đầy tớ, vv… Lý do giản dị là người ta chỉ nghĩ đến danh phận hay sự chuyên môn. Hai chữ phục vụ ở đây, thực ra, nhấn mạnh đến tinh thần hoặc thái độ hơn là danh phận. Có người làm công việc phục vụ khách hàng, nhưng lại có thái độ kẻ cả và đối xử với khách hàng một cách hỗn xược và khinh bỉ. Thật bất hạnh cho một người lãnh đạo có những cộng tác viên hoặc nhân viên như thế. Vì chính những nhân viên này, mặc dù lãnh tiền công của chủ, nhưng lại giết chết thương vụ của chủ. Trong kinh nghiệm hàng ngày chắc chúng ta không ít người gặp phải những trường hợp ấy. Ngược lại, có những người lãnh đạo lại có đầy tinh thần phục vụ. Họ sẵn sàng chia sẻ những kiến thức, chuyên môn và ngay cả việc giúp đỡ nhân viên hoặc cộng tác viên của mình bằng tất cả tinh thần và vật chất. Những người lãnh đạo ấy thường chiếm hữu được tất cả niềm tin, trách nhiệm, và lòng trung thành của nhân viên hoặc cộng sự viên. Bởi chính họ là những người lãnh đạo có tinh thần phục vụ. Họ phục vụ tha nhân, mặc dù tha nhân đây chính là những người họ bỏ tiền ra thuê mướn làm việc cho họ. Tinh thần phục vụ ấy được gọi là tấm lòng của người lãnh đạo. Chính tinh thần ấy đã đẩy công tác hay thương vụ của họ đạt đến thành công. Vì thế, khoa lãnh đạo và quản trị (Leadership and Management) gọi họ là những người lãnh đạo chân chính (a true leader):

1.       Người lãnh đạo chân chính luôn đặt những quan tâm của người khác lên trước những quan tâm của riêng mình.

2.       Phục vụ người khác như một gương mẫu với tất cả tấm lòng.

3.       Đến với người khác trước để dẹp tan mọi ngại ngùng và nghi ngờ.

4.       Phục vụ với tinh thần và sự ý thức không chỉ hình thức bề ngoài như một sự khoe khoang.

5.       Phục vụ với lòng bác ái và vị tha.

Là một người lãnh đạo, liệu chúng ta đã sống như một người lãnh đạo chân chính là dám phục vụ tha nhân bằng tất cả tinh thần và thái độ phục vụ chưa? Hãy nhớ luôn rằng một người lãnh đạo để chiếm hữu được niềm tin tưởng của tha nhân phải là một gương mẫu trong đời sống phục vụ của mình.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà