Ngày 8: Trách Nhiệm về Hành Động

 

Con người thưa: “Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn. (St 3: 12)

 

Khi công việc thất bại, theo xu hướng tự nhiên, người ta thường tìm người để đổ lỗi. Câu truyện Ông Bà Nguyên Tổ trong sách Sáng Thế là một thí dụ điển hình. Khi Thiên Chúa hỏi Adam về tội ông vừa phạm, ông đã đổ lỗi cho Eva. Khi Thiên Chúa hỏi Eva, bà đã đổ lỗi cho con rắn. Chuyện ấy xảy ra rất thường trong cuộc đời chúng ta.

Là một người lãnh đạo, khi chúng ta thất bại, điều đầu tiên, chúng ta hãy tự hỏi mình tại sao chúng ta thất bại thay vì ai là nguyên nhân của sự thất bại. Hãy nhìn sự thất bại một cách khách quan để tránh sự thất bại có thể xảy ra trong tương lai. Chúng ta hãy tự hỏi:

1.     Tôi đã học được bài học nào?

2.     Làm sao tôi có thể biến thất bại sang thành công?

3.     Tôi đã thành công về phương diện nào và đã thất bại ở phương diện nào?

Người chỉ biết đổ lỗi sẽ không bao giờ vượt qua được sự ích kỷ và ươn hèn của chính mình và như vậy họ sẽ đi từ thất bại này đến thất bại khác trong cuộc đời họ. Để đạt được thành công, chúng ta phải tự canh tân bản thân mình, nhận trách nhiệm về hành động của mình và học hỏi từ chính những khuyết điểm của mình.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà