Ngày 12: Hướng Dẫn Người Lãnh Đạo

 

      “Ngước mắt lên từ chỗ ngươi đang đứng, hãy nhìn về phía bắc, phía nam, phía đông, phía tây. Vì tất cả miền đất ngươi đang thấy đó, Ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi mãi mãi”. (St 13: 14-15)

 

      Dự kiến là tất cả đối với một người lãnh đạo. Dự kiến không thể không nói ra bằng lời. Tại sao? Vì dự kiến hướng dẫn ngưới lãnh đạo đạt mục tiêu. Dự kiến tô mầu lên mục tiêu, nung đốt và thúc đẩy người lãnh đạo hành động. Dự kiến cũng là mồi lửa được thắp lên trong lòng những người họ lãnh đạo. Một người lãnh đạo không dự kiến sẽ chẳng dẫn dắt người khác đến nơi họ mong muốn.

 

      Để có được một dự kiến, chúng ta cần hiểu những điều sau đây:

 

Dự kiến phát xuất từ nội tâm

Dự kiến phải thực tế dựa trên các dữ kiện trong qúa khứ.

Dự kiến phải đáp ứng được nhu cầu của tha nhân

Dự kiến phải hợp lý để có thể qui tụ mọi nguồn nhân lực.

      Một trong những giá trị ích lợi của dự kiến là nó có sức thu hút, thách đố nhưng hiệp nhất mọi người trong cùng một mục tiêu. Dự kiến càng thực tiễn, cơ hội thành công càng cao.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà