Ngày 24: Để Đạt Những Quan Hệ Tốt

 

 

Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. (Ga 15: 15)

 

Là một người lãnh đạo, chúng ta phải làm gì để có thể đạt được những quan hệ tốt đối với cộng sự viên của mình? Ba điều cần chúng ta lưu ý sau đây:

1.     Thông cảm với họ: Nhà tiếp thị chuyên nghiệp Rod Nichols đã có lần viết: Nếu chúng ta đón tiếp mỗi khách hàng theo một cung cách cố định, xác suất để thành công là 25% cho tới tối đa là 30%, vì chúng ta chỉ mới khám phá ra một thái độ điều hành tiếp thị là của cá nhân chúng ta. Nhưng nếu chúng ta nghiên cứu tâm lý và thái độ quản trị của khách hàng cẩn thận, chúng ta sẽ học được cả bốn thái độ quản trị thông dụng và chắc chắn, chúng ta sẽ thành công 100% trong cách tiếp thị khách hàng. Vì thế, hiểu và thông cảm với cộng sự viên là điều cần thiết trong cung cách lãnh đạo.

2.     Yêu mến họ: Henry Gruman, một thương gia tiếng tăm, khẳng định: Là một người lãnh đạo không phải chỉ là để cai trị nhưng là để yêu thương và dẫn dắt người khác và cũng là để tìm ra những chân tài giữa những điều hèn kém trong họ. Điều đó chỉ có thể đạt được nếu người lãnh đạo thực sự yêu mến họ.

3.     Giúp đỡ họ: Người lãnh đạo chân thực giúp cộng sự viên của mình hoàn thành công việc hơn là chỉ biết giao việc. Chính sự quan tâm và giúp đỡ này sẽ làm cho cộng sự viên yêu mến và kính phục người lãnh đạo mình và do đó, nền tảng của những quan hệ tốt sẽ nảy nở tốt đẹp.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà