Ngày 29:  Mong Mỏi Thành Công

 

 

Ông chúc phúc cho ông Giu-se rằng: “Xin Thiên Chúa là Đấng mà cha ông của cha là Áp-ra-ham và I-xa-ác đã bước đi trước tôn nhan, xin Thiên Chúa là mục tử chăn dắt cha từ khi cha chào đời cho đến ngày hôm nay, xin Sứ thần là Đấng giải thoát cha khỏi mọi tai họa, chúc phúc cho những đứa trẻ này. Ước gì nhờ chúng, tên tuổi của cha và cha ông cha là Áp-ra-ham và I-xa-ác được nhắc tới, và ước gì chúng lan tràn khắp xứ. (St 48: 15-16)

 

Không phải tất cả các cộng sự viên trong tầm ảnh hưởng của người lãnh đạo sẽ có cách suy nghĩ giống như người lãnh đạo. Là người lãnh đạo, chúng ta phải giúp họ không chỉ tin rằng mình sẽ thành công, nhưng còn cho họ thấy rằng chúng ta muốn họ thành công và sẽ hỗ trợ để họ thành công. Làm sao để chúng ta có thể thực hiện điều ấy?

1.     Để họ thấy chúng ta mong mỏi điều ấy: Cộng sự viên thường rất bén nhậy trong cung cách chúng ta khi quan tâm về vấn đề. Khi chúng ta mong mỏi cộng sự viên thành công và đạt hiệu năng, họ sẽ nhận ra ngay qua thái độ của chúng ta.

2.     Nói lên điều ấy: Thái độ quan tâm không chưa đủ, chúng ta cần nói lên điều mong mỏi ấy. Cộng sự viên của chúng ta muốn nghe chúng ta nói về điều chúng ta quan tâm và mong mỏi.

3.     Tin tưởng sẽ thành công: Giao trách nhiệm cho một cộng sự viên, chúng ta phải bày tỏ lòng tin tưởng của mình về khả năng và thành quả họ sẽ đạt được. Chính điều chúng ta quả quyết về sự thành công họ sẽ đạt được ấy, sẽ tăng cường nghị lực và quyết tâm của họ.

Một khi cộng sự viên của người lãnh đạo nhận thức được lòng mong mỏi, sự hỗ trợ và tin tưởng của người lãnh đạo, chính họ sẽ tự tin và quyết tâm để hoàn thành công tác được giao phó.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà