Ngày 1: Lãnh Đạo Như Một Chủ Chăn

 

Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.

Người đưa tôi tới dòng nước trong lành

Và bổ sức cho tôi.

Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính

Vì danh dự của Người.

 

Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u

Con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.

Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.

Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù.

Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,

Ly rượu con đầy tràn chan chứa.

Lòng nhân hậu và tình thương Chúa

ấp ủ suốt cả cuộc đời,

và tôi được ở đền Người

những ngày tháng, những năm dài triền miên.

(Tv 23: 1-6)

 

Qua Thánh Vịnh 23, chúng ta không chỉ học biết về lòng quảng đại và sự chăm sóc con cái của Thiên Chúa, nhưng còn về vai trò lãnh đạo của Ngài. Cả Cựu và Tân Ước đều dùng danh từ “người chủ chăn” (shepherd) để phô diễn vai trò lãnh đạo. Tiếng “chủ chăn” nói lên tình yêu và gói ghém sự bao bọc cũng như giáo dục, và nhất là sự quan tâm tinh thần của người lãnh đạo. Người chủ chăn không chỉ định hướng nhưng còn uốn nắn những gì sai trái và hư hỏng. Thánh Vịnh 23 diễn đạt một người chủ chăn hoàn hảo với nhiều chức năng:

-         Cung cấp những nhu yếu phẩm

-         Dẫn dắt với sự tự tin

-         Chỉ đạo và hướng dẫn

-         Yêu không điều kiện

-         Chăm sóc và chữa lành

-         Canh tân và uốn nắn

-         Bảo toàn

-         Bồi dưỡng

-         Sửa sai và khuyến khích

-         Cung cấp nơi cư ngụ


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà