Ngày 16: Chọn Lựa Người Đồng Hành

 

Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa. (Ga 6: 60-66)

 

Có được những người đồng hành xuất sắc trong hành trình với chúng ta không phải là một sự việc ngẫu nhiên. Nhiều nhà lãnh đạo thời danh đã đồng ý một điểm là nếu dự kiến càng hay, thì càng nhiều người xuất sắc qui tụ quanh chúng ta. Càng nhiều người cộng tác, chúng ta lại càng cần để ý và phân công họ cho đúng với khả năng của họ. Tổ chức có vững mạnh hay không một phần rất lớn tùy thuộc vào khả năng nhân dụng của người lãnh đạo.

 

Câu hỏi đầu tiên người lãnh đạo cần hỏi là liệu người này có muốn dấn thân cho công tác không? “Muốn” (willingness) là một thái độ đối với công tác (attitude toward the job). Đây là điều kiện tiên quyết trong khoa nhân dụng. Khi nhân sự đáp ứng được câu trả lời này, người lãnh đạo mới xét nghiệm xa hơn về  tính tình, phẩm chất, vv…

 

Câu hỏi thứ hai người lãnh đạo cần hỏi là liệu người này có khả năng để thi hành công tác không? Khả năng cần phù hợp với công tác để hoàn thành công tác. Muốn thi hành mà không có khả năng thời chỉ làm hỏng việc. Có khả năng mà không muốn làm tất chỉ gây ảnh hưởng xấu cho đội ngũ và tổ chức.

 

Câu hỏi thứ ba người lãnh đạo cần hỏi là liệu người này có thể hoàn thành công tác mà không cần sự hiện diện của mình không? Một cộng sự viên tự tin, có tinh thần độc lập và cương quyết thường lãnh đạo một đội ngũ đạt hiệu năng. Hãy nâng đỡ và huấn luyện họ để họ trở nên những người lãnh đạo có bản lãnh. Tổ chức rất cần những cộng sự viên này để phát triển.

 

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà