Ngày 18: Đào Luyện Cộng Sự Viên

 

Vua Sa-un nói với Đa-vít: “Con không thể đến với tên Phi-li-tinh ấy để chiến đấu với nó, vì con chỉ là một đứa trẻ, còn nó là một chiến binh từ khi còn trẻ. (1Sm 17: 33)

 

Đa số những người làm công tác lãnh đạo khi huấn luyện các cộng sự viên  thường chú ý đến những sở đoản hơn là những sở trường của họ. Có lẽ đó là điều dễ nhận ra. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ chú trọng đến điểm yếu của cộng sự viên, mà không đồng thời giúp họ phát triển những sở trường của họ, thường dễ làm cộng sự viên chán nản và tự ti mặc cảm.

 

Vì thế, thay vì chỉ nhắm vào yếu điểm, chúng ta hãy đồng thời phân tích và giúp họ chú trọng đến việc phát triển sở trường của họ. Không ai thập toàn và sở trường về mọi vấn đề. Do đó, tinh thần đội ngũ mới được đề cao để bổ sung cho nhau. Chúng ta mài dũa những khả năng sẵn có của cộng sự viên là đào luyện tay nghề của họ thêm tinh tiến và tự tin. Những sở đoản có thể đào luyện sau, trừ khi sở đoản của họ có thể nguy hại đến tập thể. Chúng ta nên nhớ rằng sự thành công trong công tác phát triển khả năng và nhân cách chỉ có thể thực hiên một cách tiệm tiến và theo từng giai đoạn. Dục tốc bất đạt!


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà