Ngày 21: Hãy Chuẩn Bị

 

Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. (Lc 12: 47)

 

Văn sĩ Tây Ban Nha Miguel de Cervantes đã viết: “Một chiến sĩ nếu biết chuẩn bị cho cuộc chiến, họ đã chiến thắng được một nửa trận chiến”. Nếu chúng ta, những người lãnh đạo, muốn chuẩn bị để giúp đội ngũ đương đầu với những thử thách trong công tác, những điều sau đây, chúng ta cần quan tâm:

1.     Thẩm định: Chúng ta và cả đội ngũ sẽ đi đâu? Điều kiện con đường chúng ta sẽ đi thế nào? Chúng ta có thể phải trả giá thế nào để đạt mục tiêu?

2.     Nhắm hướng: Trong bộ môn chơi gôn (golf), có nhiều bài học giá trị: Mặc dù biết nơi mình phải đánh banh tới, nếu chúng ta không sắp xếp để banh đi đường thẳng tới mục tiêu, banh chúng ta sẽ không đến nơi mình muốn. Điều này rất phù hợp với những chuẩn bị cá nhân trong công tác lãnh đạo. Nhắm hướng chính xác sẽ đem lại cơ hội thuận lợi hơn để thành công.

3.     Thái độ: Để thành công trong mọi cố gắng, chúng ta cần quan tâm đến thái độ của mình trước công tác. Thái độ tích cực của mình, của đội ngũ, và của tình huống, sẽ giúp mọi người hăng hái tiến lên để hoàn thành công tác.

4.     Hành động: Chuẩn bị là sẵn sàng cho bước đầu khi thời cơ đến. Chúng ta hãy nhớ rằng can đảm mà không chuẩn bị là “hữu dũng vô mưu”, và sợ hãi là nguyên ủy của mọi thất bại.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà