Ngày 6: Nối Kết Trước Khi Mời Gọi

 

Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”… Bấy giờ Đức Giêsu bảo ông Si-môn: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta”. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người. (Lc 5: 4, 10-11)

 

Nối kết là một khâu quan trọng trước khi chúng ta có thể gây ảnh hưởng trên người khác trong chiều hướng tích cực. Khi nghĩ đến nối kết, chúng ta có thể dùng chiếc xe lửa trong trạm trước khi khởi hành như một hình ảnh của sự nối kết này. Khi những toa hàng được chất nặng và được đặt lên đường rầy để đem đến nơi đã định. Chúng đã sẵn sàng với hành trình đã định sẵn, nhưng chúng không thể tự di chuyển đến nơi chủ nhân muốn cho đến khi chúng được móc nối vào nhau và quan trọng nhất là móc nối vào đầu tàu.

 

Chắc nhiều người trong chúng ta đã có dịp xem thấy việc móc nối này tại các trạm rỡ bốc (train yard). Đầu tàu được đổi đường rầy, chạy lui lại đến khi đụng vào ngạch móc của toa, sau đó móc vào và khoá chốt. Việc này được lập đi lập lại cho đến khi mọi toa hàng được móc nối vào nhau. Xe lửa sẽ khởi hành khi công việc móc nối hoàn tất theo lịch trình của tuyến đường.

 

Cộng việc tương tự chúng ta phải làm là nối kết tất cả mọi người trong đội ngũ trước khi chúng ta khởi sự công tác. Chúng ta để ý xem những người trong đội ngũ của chúng ta đang ở đâu, đến với họ, mời gọi họ và nối kết họ vào công tác chúng ta sẽ làm. Nếu chúng ta không làm được điều đó, chúng ta sẽ không thể nâng họ lên cao trong tầm quan hệ với chúng ta và phát triển họ thành những cộng sự viên có tầm vóc và khả năng.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà