Ngày 6: Sống Đúng Nguyên Tắc

 

Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này đến thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe. (2Tm 4: 3)

 

Trong một buổi họp mặt thân hữu nọ, nhân kể lại những chuyện vui trong quá khứ,  một anh bạn nói đến những ngày còn hàn vi nơi đồng ruộng, anh ta kể chuyện đã nhiều lần theo bạn bè ra đồng mò cua. Anh bảo rằng khi có một con cua trong giỏ thì giỏ đựng cua phải đậy nắp để con cua không bò ra ngoài, nhưng khi trong giỏ đã có nhiều cua, chúng ta chẳng cần phải đậy giỏ vì con nọ kẹp con kia và cả bầy cua không nghĩ đến việc chạy trốn nữa.

 

Rất nhiều người thất bại trong công tác cũng có hành động tương tự. Họ kèn cựa và níu kéo lẫn nhau để không ai trội vượt hơn họ và rồi cuối cùng tất cả cùng thất bại như nhau. Một đội ngũ đúng đắn là một đội ngũ cùng nâng đỡ nhau tiến lên. Chúng ta cùng cộng tác và cùng san sẻ công việc để cùng thành công. Là người lãnh đạo đội ngũ, nếu chúng ta quan sát thấy những hành vi kèn cựa ấy, chúng ta hãy thẳng thắn sửa đổi thái độ ấy của cộng sự viên. Nếu những đội ngũ khác có những hành vi như vậy, chúng ta hãy mạnh dạn trình bày với người bổ nhiệm để canh tân lối sống của tập thể. Chúng ta không cần thiết phải hoà mình vào lối sống ấy. Không phải nhiều người nghĩ là đúng thì đó là chân lý, hãy mạnh dạn tách mình khỏi điều sai quấy và sống đúng với nguyên tắc, để đừng là những con cua trong giỏ đựng.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà