Ngày 9: Tự Tin

 

Khi giao chiến với quân thù, nếu anh em thấy chiến chiến xa, quân binh đông hơn anh em, thì anh em đừng sợ chúng, Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, Đấng đã đưa anh em lên từ đất Ai-cập, ở với anh em. (Đnl 20: 1)

 

Lập một kế hoạch trước khi đưa quân ra trận một điều cần thiết. Mô-sê đã sở hữu một kế hoạch vẹn toàn cho quân đội Israel. Một chuỗi những quân lệnh được đưa xuống từ cấp trên - cấp tối cao. Sự tự tin của lệnh nguồn hăng hái niềm tin chiến thắng của các chiến hữu. Đó chính sự bảo đảm của Thiên Chúa đối với Mô-sê quân đội Do Thái. Thiên Chúa bảo họ rằng chẳng chi phải sợ nếu họ luôn nhận ra sự sát cánh của Ngài nơi chiến trận.

 

Người lãnh đạo mục vụ hôm nay phải dựa vào lời hứa Thiên Chúa đã ban cho Mô-sê với tất cả sự can đảm: “ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, Đấng đi với anh em, để chiến đấu giúp anh em chống lại quân thù của anh em, để cứu thoát anh em”. (Đnl 20: 4). Thiên Chúa cũng giữ với chúng ta lời Ngài đã phán với Mô-sê: “Đừng sợ hãi”.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà