Ngày 10: Những Làm Nên Cuộc Sống?

 

Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy băng lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán nói: “Nhờ bác săn sóc cho người này, tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác. (Lc 10: 34-35)

 

Người Hoa Kỳ câu: “Chúng ta sống nhờ những chúng ta làm nên, nhưng chúng ta làm nên cuộc sống do bởi những chúng ta cho đi”. (We make a living by what we get, but we make a life by what we give). Giúp đỡ người khác điều chúng ta thể làm ngay hôm nay, ngay cả khi chúng ta sống những giây phút thoải mái với gia đình, huấn luyện một người thợ khả năng, giúp đỡ người trong khu phố, trong cộng đoàn, hoặc đặt những điều mong muốn vào những phúc lợi của đội ngũ, vv… Điều quan trọng chúng ta không quên đỡ nâng người khác trong khi theo đuổi những mục tiêu của cuộc đời. Nhà danh hài Danny Thomas nói: “Tất cả chúng ta đều được sanh ra với một do, nhưng không ai trong chúng ta mưu cầu khám phá do đó. Sự thành công trong đời không liên hệ tới những chúng ta đạt được cho bản thân. Nhưng chúng ta đã làm được cho tha nhân”.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà