Ngày 12: Làm Tăng Giá Trị của Người Khác

 

Thế rồi Đức Giêsu đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. (Mt 4: 23)

 

Khi người khác nghĩ về chúng ta, liệu họ có nói rằng: “Cuộc đời mình khá hơn là nhờ ông (bà) ấy”? Câu trả lời chắc chắn là “có” nếu chúng ta là người đã đào tạo và đem lại những cơ hội thăng tiến trong công tác cho họ. Một người thành công đích thực là một người tạo những cơ hội thành công cho mọi người trong đội ngũ. Đó là lý do tại sao Zig Ziglar, một nhà hùng biện về bộ môn lãnh đạo đương thời đã phát biểu: “Bạn có thể thu đạt được tất cả những gì bạn muốn trong cuộc đời bạn, nếu bạn quảng đại đủ trong việc giúp đỡ tha nhân để họ đạt được những gì họ muốn”. Làm thế nào chúng ta có thể thực hiện được điều ấy?

1.       Hãy nhắm tới người khác trước khi nghĩ tới bản thân.

2.       Hãy tìm xem những gì là nhu cầu của tha nhân.

3.       Hãy thỏa mãn những nhu cầu của họ với tất cả lòng quảng đại và kính trọng.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà