Ngày 18: Đầu Tư Cho Tương Lai

 

Bấy giờ tất cả những người cùng khốn, mắc nợ, bất mãn đều qui tụ quanh ông, và ông đã trở thành thủ lãnh của họ. Có khoảng chừng bốn trăm người ở với ông. (1Sm 22: 2)

 

Hầu hết mọi người đều nhận ra việc đầu tư vào đội ngũ sẽ đem lại phúc lợi cho các thành viên. Chúng ta có thể sử dụng 10 bước sau đây trong việc đầu tư vào đội ngũ:

1.           Quyết định thành lập đội ngũ.

2.           Tập hợp những cộng sự viên ưu tú.

3.           Chấp nhận mọi giá để phát triển đội ngũ.

4.           Làm mọi việc với tinh thần đội ngũ.

5.           Bổ nhiệm và giao công tác cho cộng sự viên với tất cả trách nhiệm và quyền hạn để thi hành công tác.

6.           Thăng thưởng và khen ngợi những thành công cho đội ngũ (tránh cá nhân hoá).

7.           Giám định thường xuyên để đo lường mức kết quả mà đội ngũ thu hoạch.

8.           Chấm dứt việc đầu tư trên những cộng sự viên không có tiến bộ và thiếu phát triển.

9.           Tạo những cơ hội và thời vận mới cho đội ngũ.

10.      Cung cấp những phương tiện và cơ hội thuận lợi để đội ngũ thành công.

 

Một trong những lợi thế khi đầu tư vào đội ngũ là kết quả thường cao hơn rất nhiều so với kết quả của một cá nhân. Vì thế đầu tư vào đội ngũ là đầu tư vào tương lai cho một tập thể. Một tập thể không làm việc theo tinh thần đội ngũ là một tập thể không có tương lai vì kết quả lúc nào cũng èo ọt do thiếu sáng kiến, tính so bì, làm cao của cá nhân. Rex Murphy, một trong những thuyết trình viên danh tiếng ngành quản trị học phát biểu: “Nơi nào còn ý chí, nơi đó sẽ có quan lộ, nơi nào có đội ngũ, nơi đó sẽ có muôn vạn nẻo đường mở rộng”.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà