Ngày 23: Phân Quyền

 

Rồi anh hãy xem trong toàn dân những ai là người có tài, biết kính sợ Thiên Chúa, đáng tin cậy, không ham của bất chính, thì đặt họ làm người chỉ huy: điều khiển một ngàn hay một trăm, năm mươi hay mười người. Họ sẽ thường xử kiện cho dân; việc nào lớn thì họ trình lên anh, còn việc nào nhỏ thì chính họ xử lấy: hãy làm như vậy để nhẹ gánh cho anh. Họ phải gánh việc đỡ anh. (Xh 18: 21-22)

 

Phân quyền là một gương mẫu trong công tác lãnh đạo. Nhiều người làm công tác lãnh đạo nhưng thường hiểu sai nguyên tắc lãnh đạo. Họ khư khư với quyền hành trong tay và dây mình vào mọi việc rồi than thở rằng mình quá bận rộn không thể hoàn thành tất cả mọi việc! Không ai là người hoàn hảo và chuyên nghiệp trong mọi công tác. Người lãnh đạo tài ba là người biết sử dụng nhân lực chính xác và giao trách nhiệm cho người có khả năng chuyên môn. Phân quyền nên được thực thi theo nguyên tắc sau đây:

1.     Yêu cầu cộng sự viên tìm kiếm những dữ và dự kiện (fact finder): Điều này sẽ giúp họ làm quen với với những vấn đề và đối tượng công tác.

2.      Yêu cầu họ góp ý (suggestions): Cộng sự viên cần tập suy nghĩ, phân tích và làm quen với tiến trình suy nghĩ. Hãy giúp họ đến với mình bằng giải pháp thay vì vấn nạn (comes with resolution, not problems).

3.     Yêu cầu họ thực hiện những giải pháp họ đã góp ý sau khi giải pháp của họ đã được mình phân tích và chấp nhận: Hành động này là tiến trình giúp cộng sự viên trưởng thành trong công tác để đạt thành công thay vì hứng chịu thất bại.

4.     Yêu cầu họ tự hành động và báo cáo kết quả ngay khi vừa hoàn thành công tác: Điều này giúp cộng sự viên thêm tự tin trong khi thi hành công tác và đồng thời người lãnh đạo sẽ kiểm soát được những thất bại có thể hoặc ngăn chặn được những nguyên nhân gây đến thất bại.

5.     Trao quyền hành trọn vẹn để thực thi công tác: Sau những giai đoạn huấn luyện trên, thường thường, cộng sự viên đã quen việc và quen công tác điều hành, người lãnh đạo nên phân tích khả năng cộng sự viên một cách khéo léo và giao quyền hành trọn vẹn cho cộng sự viên trong khi thi hành công tác với sự điều hành của mình để công tác xuôi chảy và đạt hiệu năng.

Việc phân quyền trong công tác lãnh đạo sẽ giúp người lãnh đạo trở nên đa năng đa hiệu và có thể đảm đương nhiều công tác cùng một lúc một cách tốt đẹp.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà