Ngày 26: Sống Nguyên Tắc và Đúng Luật Chúa

 

Nếu các ngươi theo các qui tắc của Ta, nếu các ngươi giữ các mệnh lệnh của Ta và đem ra thực hành, thì Ta sẽ ban mưa cho các ngươi đúng mùa, đất sẽ sinh hoa màu, cây cối ngoài đồng sẽ ra trái. Ta sẽ đi đi lại lại giữa các ngươi; Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi, còn các ngươi sẽ là dân của Ta. (Lv 26: 3, 4, 12)

 

Có khi nào chúng ta để ý đến những nguyên tắc và lề luật của Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta phải tuân thủ không? Khi để ý tới, chúng ta có tự hỏi: “Tại sao Thiên Chúa muốn chúng ta phải sống như thế không?” Rất nhiều vấn đề đã nảy sinh từ việc chối bỏ Lời Chúa khi chúng ta không nghĩ rằng những chỉ thị Thiên Chúa phán dạy đều mang ý nghĩa sâu xa và có lý do của Ngài. Mô-sê đã nói với chúng ta về nguyên tắc và lề luật của Thiên Chúa rằng Ngài ban huấn lệnh cho Dân Ngài không phải chỉ giữ họ tinh khiết nhưng còn làm cho họ nên thánh trước mặt Ngài.

 

 Lề luật của Thiên Chúa, trong một cách nào đó, phải được hiểu rằng, là nguyên tắc giải quyết những vấn nạn trước khi nó hình thành. Mô-sê nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa luôn biết những gì là tuyệt hảo nhất cho chúng ta và cho những quan hệ giữa chúng ta với Ngài.

 

Là người lãnh đạo, chúng ta hãy dùng nguyên tắc và lề luật ấy làm kim chỉ nam cho cuộc đời mình. Chúng ta hãy nhớ rằng là người lãnh đạo, cuộc sống của mình phải là gương mẫu cho mọi người trong tổ chức. Người ta chỉ có thể phê phán hay đàm tiếu nếu chúng ta sống sai nguyên tắc và lề luật của Thiên Chúa, nhưng không ai có thể mở miệng chỉ trích nếu chúng ta có cuộc sống thánh thiện và gương mẫu.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà