Ngày 27: Đạt Hiệu Năng Cao Hơn

 

Trong tay Đức Chúa, lòng vua tựa dòng nước chảy,

Người lèo lái đi đâu tùy ý Người. (Cn 21: 1)

 

Trong tay người lãnh đạo tài ba, tất cả sẽ tiến bộ. Người lãnh đạo được xem là người có bổn phận vực nâng người khác. Thực vậy, người lãnh đạo phải dám đem những suy tư của mình vào hành động với tất cả những sáng kiến: Hãy nâng thành tích của cộng sự viên lên cao và giúp họ phát triển đến mức độ đa năng đa hiệu; giúp cộng sự viên của mình tự tin nơi chính họ và nơi người khác. Người lãnh đạo tài giỏi không chỉ nhắm duy trì đội ngũ của mình ở mức độ hiện tại, nhưng luôn mưu tìm những sáng kiến để cải tổ và phát triển không ngừng. Mấu chốt để thành công trong việc này là làm việc chặt chẽ với cộng sự viên và phát triển họ không ngừng. Chẳng hạn:

1.     Phân quyền việc làm chủ công tác đến các cộng sự viên biết hành xử công tác đúng đắn.

2.     Tạo môi trường huấn luyện để cộng sự viên trưởng thành trong công tác và có thể đảm nhận nhiệm vụ một cách can đảm.

3.     Hướng dẫn và giúp cộng sự viên phát triển trọn vẹn khả năng của họ.

4.     Người lãnh đạo có tinh thần cởi mở để học hỏi và khuyến khích cộng sự viên cũng hành động theo gương của mình.

5.     Để cộng sự viên tự nâng cấp trong khả năng, chúng ta hãy là những người lãnh đạo tốt trước.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà