Ngày 18: Tự Kỷ

 

Người lâm cơn xao xuyến bồi hồi, nên càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất. (Lc 22: 44)

 

Tự kỷ để tránh làm những điều mình không muốn làm, và dành trọn thời giờ và năng lực vào điều mình cần làm. Tự kỷ, vì thế, phải trả một giá nào đó, và nhất định với giá đó, chúng ta có thể mua được nhiều điều to tát và ích lợi, không chỉ cho mình mà cho cả tập thể. Một người lãnh đạo tự kỷ phải tâm đắc được những điều sau đây:

1.    Tự kỷ trong tư tưởng: Chúng ta sẽ không tiến xa nếu chúng ta không sử dụng đầu óc đúng mức. Nếu chúng ta năng suy nghĩ và giữ đầu óc làm việc, đầu óc chúng ta sẽ tỉnh táo và phát triển khả năng tự kỷ trong tư tưởng. Tiền nhân có câu: Nhàn cư vi bất thiện.

2.    Tự kỷ trong cảm xúc: Người ta có hai chọn lựa khi cảm xúc đến. Một là làm chủ cảm xúc của mình hoặc là để cảm xúc làm chủ mình. Đừng bao giờ để cảm xúc lèo lái cuộc đời hay hành động của mình.

3.    Tự kỷ trong hành động: Giữ đầu óc minh mẫn và làm chủ cảm xúc là điều quan trọng trong hành động. Lý trí phải điều khiển việc làm nhất là những việc làm mang tầm ảnh hưởng đến tập thể. Hành động luôn tách biệt kẻ thành công và người thất bại. Hành động của chúng ta luôn phản ánh tầm mức tự kỷ của mình.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà