Ngày 20: Hãy Mở Nắp Đậy

 

Chính nhân cầm quyền, dân mừng rỡ.

Ác nhân cai trị, dân oán than.

(Cn 29: 2)

 

Sự thành công nằm trong tầm tay mọi người. Nhưng sự thành công cá nhân nếu thiếu khả năng lãnh đạo sẽ chỉ đem lại hiệu năng giới hạn. Càng vươn lên cao trong công tác, càng đòi hỏi khả năng lãnh đạo cao. Khả năng lãnh đạo càng cao, người lãnh đạo càng cần tầm ảnh hưởng rộng lớn. Nói cách khác, sự thành công của chúng ta có to lớn không là tùy thuộc nơi khả năng lãnh đạo của chúng ta.

 

Khả năng lãnh đạo được ví như một cái nắp đậy khả năng tiềm ẩn của một người. Khả năng lãnh đạo thấp tức là nắp đậy chỉ mới hé mở. Khi nắp đậy mở lớn, thì hiệu năng thu hoạch sẽ cao. Khả năng lãnh đạo cao hay thấp sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tổ chức chúng ta phục vụ. Để đạt hiệu năng cao, chúng ta phải mở lớn nắp đậy để khả năng tiềm ẩn nơi chúng ta có cơ hội phát triển. Dĩ nhiên, để đạt được điều ấy, chúng ta phải trả một giá đắt là một nỗ lực đào luyện không ngừng.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà