Ngày 27: Cảm Tính và Thời Tính

 

Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa ta đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.

(Mt 7: 13-14)

 

Người lãnh đạo tài ba là người luôn biết và sống tự kỷ. Tướng Dwight D. Eisenhower nói: “Đừng bao giờ nói chuyện trả giá cho sự chiến thắng, bởi không bao giờ có sự chiến thắng bằng giá cả thương lượng (bargain prices)”. Khi nói đến tự kỷ, người ta phải chọn một trong hai điều: Hoặc là nỗi đau tự kỷ, nghĩa là dám hi sinh để thăng tiến, hay là nỗi đau hối hận, nghĩa là sống buông thả, thoải mái để rồi đánh mất cơ hội.

 

Là người lãnh đạo, chúng ta phải nhìn vào cả hai lãnh vực của tự kỷ: Lãnh vực thứ nhất là cảm tính (emotions). Người lãnh đạo đa năng là người nhận ra rằng những phản ứng do cảm tính là trách nhiệm của họ. Sống bằng cảm tính là điều tự nhiên và tốt lành, nhưng hành động thuần cảm tính là điều cần lưu ý và phải được kiểm soát. Lãnh vực thứ hai là  thời tính (time). Không ai có hơn 24 giờ một ngày. Người tự kỷ là người biết sử dụng thời gian của mình hợp lý để đạt hiệu năng. Người lãnh đạo đa năng đa hiệu là người biết quản lý thời gian của mình không phải theo từng giờ nhưng là theo từng phút. Người tự kỷ như vậy phải biết dùng thời gian của mình tối đa để không phí phạm thời gian.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà