Ngày 4: ÔngBầuTrong Đội Ngũ

 

nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ một Thần Khí. nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ một Chúa. nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ một Chúa làm mọi sự trong mọi người.  (1Cr 12: 4-6)

 

Người lãnh đạo một công tác mục vụ trong giáo xứ hay cộng đoàn, không phải người làm tất cả mọi công việc trong giáo xứ hay cộng đoàn ấy, càng lại không nên lăng xăng chạy tới, chạy lui khi các giờ phụng vụ đang được cử hành. Một người lãnh đạo chân chính người phải nhìn thấy tất cả mọi công tác cần thực hiện trước khi các giờ phụng vụ bắt đầu, hoặc trước khi giáo dân cần tới mục vụ ấy. Để được như vậy, người lãnh đạo phải ôngbầunắm vững khả năng tài năng của mọi thành viên trong đội ngũ, để phân công cho họ chính xác phù hợp. Một đội ngũ hoàn thiện một đội ngũ biết sử dụng mọi tài năng trong tinh thần hiệp nhất nhưng đa dạng. Chúng ta hãy lược qua cách thiết lập một đội ngũ của Phaolô:

1.     Đội ngũ một tập hợp đa dạng với những tài năng công tác khác nhau, nhưng cùng chia sẻ một mục tiêu cùng một điểm tựa Thiên Chúa.

2.     Mỗi người một phần vụ riêng biệt để hoàn thành.

3.     Thiên Chúa nguồn gốc mọi tài năng, do đó, Ngài chính Đấng phải được mọi tài năng phụng sự tôn vinh.

4.     Thiên Chúa dùng các đấu khác nhau để đong ban tài năng cho mỗi người. Tùy theo mức độ được ban tặng, chúng ta phải ra sức thi công không nên ganh tị hay so sánh.

5.     Đội viên hoạt động như những tế bào bắp trong một thân thể. thể không ai hoạt động giống ai, nhưng cùng một mục tiêu làm thể mạnh khoẻ sinh hoạt tốt.

6.     Không thành viên nào kém giá trị hơn thành viên nào.

7.     Mục đích Thiên Chúa muốn một đội ngũ hài hoà quan tâm lẫn nhau trong tinh thần bác ái.

8.     thành viên của một đội ngũ, chúng ta không cạnh tranh với nhau, nhưng bổ sung cho nhau.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà