Ngày 11: Chọn Lựa Mẫu Gương Lãnh Đạo

 

Anh em biết, khi ở với anh em, chúng tôi đã sống thế nào để mưu ích cho anh em; còn anh em, anh em đã bắt chước chúng tôi và noi gương Chúa, khi đón nhận lời Chúa giữa bao nỗi gian truân với niềm vui do Thánh Thần ban: Bởi vậy anh em đã nên gương cho mọi tín hữu ở miền Ma-kê-đô-ni-a và miền A-khai-a. (1Tx 1: 5-7)

 

Là những người lãnh đạo, chúng ta có trách nhiệm tìm kiếm những mẫu gương tốt để học hỏi và thi đua. Trước hết, hãy nghĩ tốt về người lãnh đạo đương nhiệm, vì chính họ dẫn dắt con đường lãnh đạo chúng ta đang theo. Sáu câu hỏi sau đây sẽ giúp chúng ta chọn lựa một mẫu gương lãnh đạo để noi theo:

1.     Liệu lối sống gương mẫu ấy có đáng để noi theo không?

2.     Liệu lối sống gương mẫu ấy có người theo không?

3.     Sở trường nào của lối sống có thể gây ảnh hưởng trên người khác?

4.     Liệu mẫu gương ấy có thể giúp đào tạo các nhà lãnh đạo khác không?

5.     Những sở trường trong mẫu gương ấy có giúp tôi phát triển khả năng lãnh đạo của mình không?

6.     Nếu mẫu gương lãnh đạo ấy giúp tôi phát triển trong cuộc đời lãnh đạo của mình, những gì tôi cần làm để phát triển và biểu lộ những sở trường ấy trong cuộc đời lãnh đạo của tôi?

 

Những mẫu gương chúng ta chọn lựa có thể hoặc không thể áp dụng cho khả năng lãnh đạo của mình một cách hoàn toàn. Tuy nhiên, hãy dùng chúng như kim chỉ nam để không ngừng vươn lên trong cuộc đời lãnh đạo của mình. Thế giới thay đổi hằng ngày và hằng giờ. Tâm tư con người cũng biến thiên theo tỉ lệ thuận với sự thay đổi đó. Nếu chúng ta không ngừng tiến lên, chúng ta tự khắc sẽ trở nên lạc hậu và bị tập thể sa thải.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà