Ngày 15: Tạo Một Chỗ Đứng Tốt

 

Tôi tin chắc rằng: Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành cho đến ngày Đức Kitô Giêsu quang lâm. (Pl 1:6)

 

Chúng ta có thể chưa nắm giữ những công tác với quyền hạn sắp xếp nhân sự thích hợp cho đội ngũ của mình. Không sao! Hãy dùng thời gian hiện tại để tập luyện và chuẩn bị khi cần. Thực ra, ở bất kỳ cấp bậc nào trong tổ chức, chúng ta cũng có thể là một người lãnh đạo tốt. Không nhất thiết phải là người đứng đầu tập thể. Một người lãnh đạo tốt trong công tác hiện tại, là người biết thiết lập mối quan hệ tốt theo hàng dọc (tương quan với cấp trên và cấp dưới), và hàng ngang (tương quan với các cộng sự viên). Giáo sư John C. Maxwell gọi là “360 degree leadership” (tạm dịch là lãnh đạo muôn phía). Một vài hướng dẫn được gợi ý như sau:

1.     Hãy yên tâm: Nếu chúng ta chấp nhận liều lĩnh và tự đánh mất sự bình an vì tham vọng vươn lên, chúng ta sẽ đánh mất sự linh động và khó chấp nhận sự thay đổi. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ không phát triển nếu thiếu canh tân.

2.     Phản tỉnh: Phản tỉnh để tự biết mình là điều quan trọng. Do đó, hãy năng kiểm thảo và khám phá các khả năng Chúa ban. Dám can đảm đón nhận mọi phê phán xây dựng với tinh thần khiêm tốn để sửa sai và vươn lên.

3.     Hãy nhìn vấn đề một cách bao quát: Công tác trong đội ngũ phải được nhìn một cách tổng quát trong tập thể. Nếu chúng ta chỉ tự xây dựng cho mình một cõi riêng trong tập thể, chúng ra rất dễ lạc hướng trong mục tiêu chung. Dĩ nhiên, sớm hay muộn chúng ta sẽ trở nên lạc lõng trong đội ngũ và bị tập thể xa lánh và đào thải.

4.     Hãy phong phú hoá kinh nghiệm: Kinh nghiệm được tích lũy qua việc thực hiện công tác. Để kinh nghiệm thêm dồi dào và đa dụng, hãy trao đổi và học hỏi với đội ngũ. Sự thành công hay thất bại của các cộng sự viên luôn luôn là bài học quí giá cho cả tập thể và mỗi thành viên.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà