Ngày 19: Món Quà Quí Giá

 

Tôi nhắc anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh. Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một Thần Khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ. (2Tm 1: 6-7)

 

Thành công hay thất bại là chuyện rất thường khi thực hiện một chương trình, dù qui mô tầm thước hay nhỏ bé. Điều quan trọng là kế hoạch và nhân sự. Nếu kế hoạch tỉ mỉ kỹ lưỡng, cơ hội hoàn thành đã đạt được 30%. Phần còn lại 70% là do việc điều động và sắp đặt nhân sự. Dùng đúng người và thiết bị hành trang đầy đủ là chìa khoá mở cửa thành công. Là người lãnh đạo, chúng ta cần tâm niệm luôn rằng: Một khi đã giao công tác đừng bao giờ chúng ta tỏ ra hoài nghi nơi người thụ lãnh, nếu không, chính chúng ta dẫn họ đến thất bại.

 

Nếu chúng ta tin tưởng và đặt kỳ vọng nơi họ, họ sẽ cảm nhận được sự khuyến khích và nâng đỡ, và sẽ cố gắng hết sức. Sự tin cậy là một món quà quí giá và là sự khích lệ lớn lao trong công tác. Chính sự tin cậy này sẽ tạo niềm tự tin nơi người thụ lãnh. Họ sẽ tự tìm ra cách thế khởi sự thích hợp và đầu tư trọn vẹn thời gian và năng lực để hoàn thành công tác.  Dĩ nhiên cả người lãnh đạo và người thi hành công tác sẽ cùng được toại nguyện.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà