Ngày 27: Quảng Đại

 

Người hào phóng lại được thêm giàu có,

kẻ hà tiện lại lâm cảnh túng nghèo.

Người rộng lượng được phương phi béo tốt,

Chính kẻ cho uống lại được uống thoả thuê.

(Cn 11: 24-25)

 

Một trong những nguyên do chính yếu của lối suy nghĩ tiêu cực và một tâm trí thiếu lành mạnh là lòng ích kỷ. Ích kỷ dẫn con người đến chỗ thất bại và tự mình sa lầy trong vòng luẩn quẩn của chính mình. Nhà tâm lý học Karl Menninger đã trả lời một số sinh viên của ông khi họ hỏi: “Ông sẽ khuyên bệnh nhân của ông thế nào khi họ có triệu chứng chớm phát bệnh tâm thần?” Hầu hết đã chờ đợi câu trả lời: “Đi tham khảo với một tâm lý gia!” Nhưng họ thật kinh ngạc khi ông Menninger trả lời rằng: “Hãy ra khỏi nhà, đi tìm một người nào đó đang cần giúp đỡ, và giúp họ những gì có thể giúp được!”

 

Rất nhiều người chỉ quan tâm vào chính họ. Họ dám làm bất cứ điều gì để được nhiều người biết đến, kể cả tội ác, để được lên truyền hình và báo chí(!). Minninger giải thích rằng: những người đó tự bản chất cảm thấy thiếu thốn điều gì đó trong tiềm thức và đã có những hành động chiếm đoạt lại cho riêng mình.

 

Phát triển tinh thần quảng đại, sẽ giúp chính mình giàu sang, không chỉ về nhân phẩm mà còn cả vật chất. Thực thế, phải ra khỏi vỏ bọc “cái tôi”, người lãnh đạo mới có thể hoà mình với đội ngũ để lãnh đạo họ. Bao lâu “cái tôi” còn rạng tỏ, bấy lâu Danh của Đấng người lãnh đạo phục vụ sẽ trở nên vô nghĩa, và công tác họ làm sớm muộn sẽ thất bại và đội ngũ sẽ tan rã.

 

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà