Ngày 2: Phương Cách Phát Triển Khả Năng Tiềm Ẩn

 

Như thế, anh em sẽ trở nên trong sạch, không ai chê trách được điều gì, và sẽ trở nên những người con vẹn toàn của Thiên Chúa, giữa một thế hệ gian tà, sa đọa. Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời. (Pl 2: 15)

 

Có câu rằng khả năng tiềm ẩn là do Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người, và chúng ta làm gì để phát triển khả năng đó, là quà tặng con người dâng lên Thiên Chúa. Khả năng tiềm ẩn là khả năng chưa được khai thác. Dĩ nhiên khả năng này có giới hạn, do đó, chúng ta có thể phát triển để thực hiện nhiều việc nhưng không phải tất cả mọi việc. Bốn phương cách sau đây chúng ta có thể dùng để phát triển khả năng tiềm ẩn của mình:

1.     Tập trung nỗ lực vào mục đích chính: Không ai có thể phát triển khả năng tiềm ẩn của mình nếu cuộc đời họ đặt ra hàng chục hướng đi khác nhau. Hãy chú tâm vào một hướng đi và qui hướng mọi nỗ lực vào đó.

2.     Tập trung nỗ lực để canh tân không ngừng: Trung thành và quyết tâm thực hiện là chìa khoá của mọi thành công. Hãy cố gắng không ngừng để ngày mai chúng ta sẽ trở nên tốt hơn ngày hôm nay.

3.     Hãy đừng sống với quá khứ: Jack Hayford, mục sư trưởng của Giáo xứ Church On The Way, ở Van Nuys, California, đã phát biểu: “Cuộc đời ai cũng có những lỗi lầm trong quá khứ. Điều quan trọng là dùng chính quá khứ lỗi lầm đó như một bài học cho tương lai và chỗi dậy tiến lên”. Sống với lỗi lầm trong quá khứ hay ôm chặt vào hào nhoáng trong quá khứ chỉ làm người ta lùi dần vào quá khứ.

4.     Tập trung nỗ lực để hướng về tương lai: Hãy trở nên tốt hơn ngày mai phải là câu châm ngôn để lột xác và canh tân. Người Tây Ban Nha có câu cách ngôn: “Người không nhìn về phía trước sẽ bị tụt lại về phía sau”.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà