Ngày 25: Canh Tân Từ Bên Trong

 

Nghe những lời ghi chép trong sách Luật, vua xé áo mình ra.

(2V 22: 11)

 

Trong suốt 31 năm lãnh đạo một cách chân chính theo đường lối tổ tiên là vua Đa-vít, vua Giô-si-gia đã gây dựng một tầm ảnh hưởng sâu rộng trong dân. Nhờ đường lối cai trị chân chính và tầm ảnh hưởng này đã khiến vua thành công trong việc phục hưng và cải cách về tôn giáo cũng như xã hội: Một sự chuyển mình toàn diện trong vương quốc.

 

Sự phục hưng của Giô-si-gia vẫn còn là một gương mẫu sống động cho người lãnh đạo ngày nay: Sự canh tân bên ngoài phải bắt nguồn từ sự cải tổ bên trong. Người lãnh đạo phải cảm nghiệm được sự canh tân của chính mình trước khi nói đến việc canh tân xã hội. Việc thực thi công tác cải tổ xã hội, tương tự như việc chấn động của trái bom nguyên tử, nghĩa là bom tự nổ từ bên trong (implode) trước khi phát nổ ra bên ngoài (explode).

 

Vị vua trẻ tuổi Giô-si-gia đã “tự nổ” trước khi “phát nổ” thế nào? Sau một thập niên cai trị, lúc đó vua vẫn còn là một người vị thành niên, Giô-si-gia đã gửi nhiều người đến thỉnh ý và học tập với các thượng tế  về việc tu bổ đền thờ. Chính khi khởi sự công việc cải cách, vua đã tìm thấy sách Luật, và qua sách Luật, ông đã “tự nổ”. Ông xé áo mình và khóc lóc trước nhan Thiên Chúa. Sau đó, mới lãnh đạo toàn dân chính thức bước vào công tác canh tân toàn diện. Chúng ta có thể dõi bước của Giô-si-gia theo tiến trình sau đây:

 

Canh tân bản thân -à Thay đổi bản thân -à Thực hiện việc canh tân xã hội -à Phục hưng xã hội


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà