Ngày 27: Bài Học Lãnh Đạo Hay

 

Hỡi người biếng nhác, hãy đến xem loài kiến sống thế nào và nhờ đó mà trở nên khôn.

Nó chẳng có thủ trưởng,

chẳng có giám sát, chẳng có lãnh đạo.

Nhưng mùa khô đến, chúng biết tích trữ thức ăn,

Tới mùa gặt, chúng thu gom lương thực.

(Cn 6: 6-8)

 

Chúng ta có muốn thực hiện một sự khác biệt cho tập thể không? Bài học về loài kiến cũng là một bài học hay cho người lãnh đạo. Kiến là một loài thụ tạo bé bỏng trong tác phẩm của Thiên Chúa, nhưng lại được Ngài lồng vào một bài học hay. Những bài học đáng ghi nhớ về loài kiến (ANTS) có thể được tóm tắt như sau:

 

A - Thái độ khởi sự (Attitude of Initiative): Loài kiến không cần cấp lãnh đạo ra chỉ thị để hoàn thành công việc.

 

N - Bản chất trung thực (Nature of Integrity): Kiến làm việc chăm chỉ và nghiêm chỉnh. Chúng không cần cấp lãnh đạo đốc thúc hoặc sửa nắn hay định hướng.

 

T – Khao khát chế tạo (Thirst for Industry): Kiến làm việc cần mẫn ngày đêm và sẽ nhanh nhẹn góp phần vào việc tái thiết mái nhà của mình khi bị phá hủy.

 

S - Nguồn mạch của sự nhận thức (Source of Insight): Kiến thu tích lương thực suốt mùa hè nóng bức hoặc khi có thể.

 

Nếu chúng ta, những người lãnh đạo khảo sát và học hỏi cách thế của loài kiến, chúng ta có thể sẽ phát triển sự khôn ngoan của mình một cách cao độ.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà