Ngày 29: Lừa Dối

 

Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.

Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,

Dám làm điều dữ trái mắt Ngài.

Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án,

Liêm chính khi xét xử.

(Tv 51: 5-6)

 

Sau khi đã phạm tội ngoại tình với Bát-se-va và giết chồng bà là U-ri-gia, Đa-vít đã bị ngôn sứ Na-than khiển trách. Ông đã ăn năn khóc lóc, và công khai thú nhận lỗi lầm qua Thánh Vịnh 51. Vì lòng hối hận chân thật ấy, Thiên Chúa đã giữ ngai vàng cho ông cho tới ngày ông chết.

 

Như vậy tại sao có những nhà lãnh đạo khác lại mất vương quyền khi họ phạm tội? Câu trả lời được chính cuộc đời Đa-vít chứng minh: Những nhà lãnh đạo không chân thật khi tỏ lòng ăn năn thống hối, không đặt trọn niềm tin tưởng vào lòng khoan dung của Thiên Chúa, vương quyền sẽ bị tước đoạt. Có những lỗi lầm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác, khiến một người lãnh đạo không thể tiếp tục công tác của mình. Những lỗi lầm có tầm ảnh hưởng tai hại đến người khác, được xem là nặng nề hơn tội lỗi của cá nhân. Lịch sử chứng minh rằng công chúng sẽ tha thứ những nhà lãnh đạo biết nhìn nhận lỗi lầm, nhưng sẽ không ai tha thứ nếu họ không biết hối cải.

 

Đối với một người lãnh đạo lừa dối, quần chúng sẽ không theo và ủng hộ họ như một người lãnh đạo nữa.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà