Ngày 1: Học Hỏi và Phát Dương

 

Toàn dân Israel đã được đăng bộ và ghi vào sách các vua Israel và Giu-đa; họ bị đày sang Ba-by-lon vì đã làm những điều gian ác.

(1Sb 9: 1)

 

Chín chương đầu trong sách Sử Biên Niên tập 1 cung cấp gia phả của những nhà lãnh đạo Israel. Bảng phả hệ chiếm gần 1/3 tập sách. Chúng ta không lạ gì người Do Thái sau gần 2000 năm lưu vong nhưng không hề mất gốc. Họ sống với truyền thống văn hoá và niềm tin bất diệt của họ, khác hẳn các dân tộc khác trên thế giới! Những trang sách trong phần phả hệ này minh hoạ một nét lãnh đạo quan trọng đối với hàng ngũ các thế hệ lãnh đạo kế thừa, trong mọi lãnh vực, trên khắp thế giới, dù bất kỳ ở phẩm trật nào, bất cứ thời điểm nào. Chúng ta học được gì nơi họ?

1.     Họ gắn bó với gia tộc theo truyền thống.

2.     Họ nhìn thấy chỗ đứng của họ trong lịch sử và dùng nó làm tiêu chuẩn định hướng.

3.     Họ lấy làm vinh dự về tổ tiên và tuyệt đối kính trọng cha ông họ.

4.     Họ nhận biết họ là dòng dõi được chúc phúc và truyền lại vinh dự ấy cho con cháu họ đời này sang đời khác.

5.     Họ dùng truyền thống của cha ông như một nền tảng vững bền để giáo dục con cái họ.

6.     Họ luôn hướng về cha ông, học hỏi, và quyết tâm làm rạng danh truyền thống ấy.

7.     Họ giữ vững nền văn hoá đặc thù của họ dù họ sống ở bất cứ nơi nào trên thế giới.

Chúng ta đã không làm như vậy. Người Á Đông chúng ta chủ trương “ôn cố tri tân”. Nói đến truyện xưa như nói đến một kỷ niệm, nói rồi bỏ qua. Có những điều hay đấy nhưng thu thập lại để phát dương thường chẳng mấy ai làm, vì vậy vết xe cũ vẫn thường được lập lại! Điều chúng ta cần nói ở đây là chúng ta học hỏi được gì nơi những người lãnh đạo tiền nhiệm? Chúng ta có kính trọng họ đủ để đem điều chúng ta học hỏi được vào công tác chúng ta đang làm không?

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà