THAY LỜI TỰA

 

Trong Tin Mừng, mầu nhiệm Chúa Giêsu và sứ điệp của Ngài được ví như thứ rượu mới mạnh mẽ, có sức làm hoan lạc lòng người, cần được chứa đựng trong những bình da mới (Mt 9: 17). Tiếp nối sứ mạng cứu thế của Chúa Giêsu, Giáo Hội nỗ lực không ngừng để tuôn đổ rượu mới vào những bình da mới. Rượu mới là hình ảnh diễn tả sự mới mẻ tuyệt đối mà Đức Giêsu mang đến. Rượu mới cũng là biểu tương sự canh tân không ngừng, hoa quả tác động của Thánh Thần trên Giáo Hội hôm nay, về cách hiểu và sống mầu nhiệm Chúa Giêsu và Giáo Huấn của Ngài, để làm cho tín hữu ngày càng thêm kiên cường và mạnh mẽ. Bầu da mới là những tâm hồn rộng mở để đón nhận sứ điệp đó. Chỉ những bình da mới, mới có thể nhận rượu mới - thứ rượu mà cả thế giới đang cần đến - và đem vào mọi tình huống của cuộc sống hàng ngày.

 

Trách nhiệm của mỗi người Kitô hữu, ở mọi nơi, mọi thời đại, là đón nhận rượu mới - Mầu nhiệm Chúa Giêsu và Sứ điệp Tin Mừng – và đem rượu đó vào đời mình, gia đình, cộng đoàn, xứ đạo, qua đó góp phần canh tân và xây dựng Giáo Hội và cả môi trường sống tức là thế giới hôm nay.

 

Trong phạm vi giáo xứ, cha Quản Xứ là vị mục tử chịu trách nhiệm chính về giáo xứ. Hội Đồng Mục Vụ (Pastoral Council - theo văn bản luật Canon – Anh Ngữ. Ở Việt Nam, tiếng quen dùng là Ban Hành Giáo, Ban Chấp Hành, Ban Đại Diện  hoặc Ban Phần Việc), là những cộng sự viên trực tiếp chia sẻ với cha xứ trách nhiệm thông chuyển dòng rượu mới đến những bình da mới. Hội Đồng Mục Vụ cùng với ngài làm thành bộ phận lãnh đạo. Do đó, Hội Đồng Mục Vụ có nghĩa vụ hiểu rõ sứ mạng của Giáo Xứ và dự kiến các phương thế thích hợp để giúp mọi giáo dân trong Giáo Xứ có thể sống sứ mạng đó. Hội Đồng Mục Vụ, như vậy, là động mạch đưa dẫn dòng rượu mới luân lưu vào bình da mới.

 

Quản Trị Mục Vụ dùng những nguyên tắc cơ bản của Khoa Lãnh Đạo và Quản Trị hiện hành như một mô hình cơ bản. Dĩ nhiên, mô hình này đã được sàng lọc và chọn lựa để phù hợp với đường hướng mục vụ của Đức Kitô là yêu thương và phục vụ. Nói cách khác, trong Quản Trị Mục Vụ, “người” là chủ yếu, “việc” là để phục vụ con người.

 

Quản Trị Mục Vụ được chia ra làm 4 phần:

 

Phần I – Khái Niệm Cơ Bản về Quản Trị Học- trình bày những nguyên tắc cơ bản của khoa Lãnh Đạo và Quản Trị trong các tổ chức hiện hành từ công ty thương mại, sản xuất, dịch vụ, xã hội, quân đội, học đường, và tôn giáo, vv…

 

Phần II - Sống Chức Năng Lãnh Đạo - Đọc và sống Lời Chúa như một của ăn nuôi dưỡng tinh thần của người lãnh đạo. Khó có thể tìm được người lãnh đạo luôn đứng vững trước những giông tố của cuộc đời. Nếu có, họ chính là những người sống với niềm xác tín vào Đấng đã thông ban cho họ quyền lãnh đạo. Sống Lời Chúa để khả năng lãnh đạo mỗi ngày mỗi thêm tinh tiến và gương mẫu.

 

Phần III – Nguyên Tắc Lãnh Đạo của Đức Kitô - Học và sống nguyên tắc lãnh đạo của Đức Kitô. Từ nguyên tắc lãnh đạo của Đức Kitô, chúng ta sẽ nhận ra những nguyên tắc cơ bản của Khoa Lãnh Đạo và Quản Trị hiện hành có rất nhiều điểm tương đồng và thích hợp với đường hướng mục vụ. Cũng từ nguyên tắc lãnh đạo của Đức Kitô, chắc chắn, chúng ta sẽ gạn lọc được những tinh túy của Khoa Lãnh Đạo và Quản Trị hiện hành, hầu công tác phục vụ của chúng ta đem lại nhiều hiệu năng tốt đẹp cho đối tượng chúng ta phục vụ.

 

Phần IV - Giáo Xứ Công Giáo – Trình bày những dự kiến và những công tác chúng ta cần làm để canh tân và xây dựng giáo xứ ngày thêm tốt đẹp hơn. Mục đích của cả ba phần trên, không gì khác hơn là nhắm đến việc phục vụ Giáo Xứ. Một người lãnh đạo tốt là một người có khả năng lãnh đạo, và sống chức năng lãnh đạo của mình như một ơn gọi phục vụ theo gương Đức Kitô.

 

Ước mong, Quản Trị Mục Vụ là một tài liệu đóng góp vào đời sống lãnh đạo của mỗi người Kitô hữu dù chỉ là một phần rất khiêm tốn.


Mục Lục