Tôn Chỉ và Mục Ðích:

 

Chúng tôi, những cựu chủng sinh Chủng Viện Simon Hòa, Giáo phận Ðàlạt, qua gia trang mang tên Simonhoadalat.com, muốn tham gia sứ mệnh Rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu trong thế giới hôm nay. Do đó chủ trương của chúng tôi là:

-      Tuyệt đối tin và trung thành với Ðức Kitô và Giáo Hội Công Giáo.

-      Bảo vệ đức tin, phát huy luân lý Công Giáo và thuần phong mỹ tục Việt Nam.

-      Tôn trọng và cổ võ sự đoàn kết: quốc gia, chủng tộc, văn hóa. Đề cao tinh thần tương kính giữa các tôn giáo.

-      Luôn hiệp nhất với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, đặc biệt trong các sinh hoạt của giáo phận mẹ Ðàlạt.

Với tất cả thiện chí, khả năng và trong tinh thần trên, chúng tôi cố gắng cống hiến quý vị độc giả những tài liệu, suy tư và chia sẻ bổ ích này miễn phí. Tuy nhiên mọi trích dịch từ Website Simonhoadalat.com, xin vui lòng đề rõ tác giả, xuất xứ và nên tránh mọi hình thức thương mại.

 

Chúng tôi cũng mong quý vị khi sử dụng những tài liệu này, xin cầu nguyện cho các tác giả, dịch gỉa, ân nhân và những người đóng góp cho sự hiện hữu của Website này.

 

Mọi nhã ý đóng góp tài chánh nếu có, xin vui lòng dành cho Chương Trình Khuyến Học để giúp cho các học sinh nghèo nhưng hiếu học người Dân Tộc của Giáo Phận Đàlạt.

 

Nguyện xin Chúa Thánh Thần dẫn đưa quí vị tìm đến Thiên Chúa, nhờ Ðức Kitô là đường, sự thật và sự sống, qua những trang Web này. Xin Mẹ Maria và các thánh Tử Ðạo Việt Nam giúp chúng ta can đảm sống làm chứng nhân cho Chúa Giêsu.

 

Trân Trọng.

Hội Ái hữu Simon Hòa Ðàlạt Hải Ngoại