Gợi Ý Giảng lễ

CN 3 PS-C

Kitô Hữu Là Một Người Thấy Chúa

 

Các môn đệ quyết định trở lại với nếp sống cũ, nghề đánh cá. Họ rời bỏ Giêrusalem và đi về phía Bắc, về Biển Hồ. Họ cho ấn tượng là các cuộc hiện ra của Đức Giêsu đã chấm dứt, bây giờ họ lại phải lo “kiếm sống”. Dường như họ đã quên rằng Chúa đã nói với họ: “Thầy sẽ làm cho các anh nên những kẻ lưới người”.

1. Là những ngư phủ dày dạn kinh nghiệm, họ lên thuyền với ý tưởng là sẽ lưới được đầy cá. Nhưng các tấm lưới nhẹ tênh. Phêrô không nhớ gì cả. Biết bao lần, chúng ta giống Phêrô! Chúng ta sống những kinh nghiệm lớn lao bên cạnh Đức Kitô: phép rửa tội, rước lễ lần đầu, thêm sức, khấn hứa/hôn phối... Chúa nói với chúng ta làm khác đi, nhưng chúng ta quay về với những thói quen cũ, đi tìm thứ hạnh phúc ít ỏi tại nơi chúng ta biết là không có.

2. Đức Kitô không bỏ Phêrô một mình; Người không bỏ chúng ta một mình. Phêrô sẽ gặp được hạnh phúc. Nhưng cần có người môn đệ Chúa yêu nói nhỏ bên tai: “Chúa đó!”. Người môn đệ Chúa yêu thấy Người, mà Phêrô thì không. Tại sao? Vì ông sống “kề bên” Chúa hơn. Người ấy sẽ giúp Phêrô sống được tương quan với Chúa.

3. Đức Giêsu luôn chờ chúng ta trên bờ biển, Người quan sát chúng ta làm việc. Cần phải có cái nhìn sắc bén của người môn đệ Chúa yêu mà khám phá ra Đức Giêsu lúc nào cũng ở kề bên ta mà săn sóc, hướng dẫn, cứu độ chúng ta. Người môn đệ này giống như người bạn tốt, cho chúng ta một lời chứng, một lời khuyên tốt, rồi để chúng ta gặp Chúa. Nhưng rồi phải tự biết gặp Chúa trong mọi tình huống cuộc đời, tức là trở thành người môn đệ Chúa yêu cho người khác… Muốn thế, hãy đối thoại với Đấng Phục Sinh về tình yêu ba lần!

Chính ý hướng tinh trong giúp khám phá Thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự và giúp chúng ta bên đỗ trong quyết định là chỉ làm điều Thiên Chúa muốn.

Lm FX Vũ Phan Long, ofm

 


Kitô Hữu Là Một Người Thấy Chúa