Thứ Bảy tuần I mùa Chay

Suy niệm Thánh Vịnh 119:1-2.4-5.7-8

 

Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm Người.  (Thánh Vịnh 119:2)

 

          Tất cả chúng ta đều muốn tuân giữ luật Chúa, nhưng không luôn dễ đâu.  Lề luật Chúa là một đặc ân và quà tặng, điều mà tác giả Thánh Vịnh đã diễn tả hùng hồn qua những câu kể trên.  Nhưng những câu Thánh Vịnh ấy cũng đặt ra những giới hạn cho các ước muốn và kỳ vọng của chúng ta.  Chúng là con đường tiến đến chân lý đích thực, nhưngđôi khi người ta lại cảm thấy như là ngược lại, làm như Chúa không muốn chúng ta đạt được điều chúng ta thực sự muốn.

Tuy nhiên tác giả Thánh Vịnh đưa ra phương trị liệu cho tình huống này:  ngài bảo chúng ta hãy tìm kiếm Chúa hết lòng hết dạ.  Ngài biết khi chúng ta ra sức tìm kiếm Chúa – chứ không phải chỉ nói cái miệng – thì chúng ta sẽ gặp được Người.

Bạn có thể hết lòng hết dạ tìm kiếm Chúa như thế nào?  Có lẽ một hoặc hai ngày mỗi tuần, bạn có thể dậy sớm hơn nửa tiếng đồng hồ trong lúc cả nhà còn yên tĩnh, và bạn dành chút giờ để cầu nguyện.  Có thể bạn dành thêm một nửa giờ nữa vào ngày khác để đọc và suy niệm Kinh Thánh.  Hoặc bạn có thể ráng tham dự Thánh lễ vài ngày trong tuần, rồi sau lễ ở lại nhà thờ chút xíu để chuyện vãn với Chúa và lắng nghe Người.

Khi chúng ta làm những việc này đều đặn, chúng ta sẽ học được cách “lắng nghe tiếng Chúa” (Đệ Nhị Luật 26:17).  Đây cũng chính là điều Chúa nói với chúng ta:  “Phải, đúng thế!  Không những Cha yêu con từ thuở đời đời, Cha còn thỏa lòng trong con nữa!”  Đây là sứ điệp làm thay đổi cuộc sống, một sứ điệp chúng ta cần phải nghe đi nghe lại.  Rồi khi nghe sứ điệp này, chúng ta sẽ thấy mình đáp lại sứ điệp bằng cách cố gắng làm đẹp lòng Chúa trong mọi việc chúng ta làm.  Chúng ta sẽ thấy được những ước muốn của Chúa, là mong chúng ta nên thánh thiện, chúng ta yêu thương như Người yêu thương, chúng ta xây dựng vương quốc Người ngay tại trần gian này, cũng chính là những ước muốn của chúng ta.

Như thế không phải là tuyệt vời sao?  Sẽ có rất nhiều thay đổi nếu chúng ta tìm kiếm Chúa.  Không những chúng ta nghe tiếng Người và biết tình yêu của Người, mà chúng ta còn được biến đổi!  Chúng ta sẽ coi lề luật Chúa như là quà tặng Chúa ban cho chúng ta chứ không phải là gánh nặng.  Chúng ta thấy mình thực sự muốn vâng phục Chúa, bởi vì chúng ta biết Người chẳng ban cho chúng ta điều gì khác ngoài những điều tốt lành nhất.

 

Cầu nguyện:  “Lạy Chúa, con tìm kiếm Chúa hết lòng hết dạ.  Lắng nghe tiếng Chúa và vâng lời Chúa, đó là niềm vui của con.  Con cảm tạ Chúa yêu thương con.

           

 


Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa Mỗi Ngày - Mùa Chay