Thứ Hai tuần I mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 16:13-19

 

Này anh Si-mon con ông Gio-na, anh thật là người có phúc.  (Mát-thêu 16:17)  

 

          Hôm nay chúng ta mừng kính thánh Phê-rô là vị mục tử tiên khởi của Giáo Hội.  Chắc chắn Phê-rô có những đức tính cần thiết để lãnh đạo:  sự khôn ngoan, nhìn xa trông rộng và cá tính mạnh mẽ.  Ngài cũng có ơn tiên tri, khả năng nói lời Chúa rõ ràng.

          Nhưng Phê-rô không phải luôn luôn là người lãnh đạo anh hùng mà chúng ta mừng kính hôm nay.  Hãy lấy bài Tin Mừng hôm nay làm thí dụ.  Quả thực, ông đã cảm nhận Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a.  Nhưng ngay sau sự kiện tuyên xưng ấy, ông đã cố thuyết phục Chúa Giê-su đừng làm Đấng Mê-si-a chịu chết trên thập giá.  Bạn cũng hãy nghĩ về lúc ông rời mắt không nhìn vào Chúa Giê-su đang khi ông đi trên mặt nước, hoặc khi ông chối bai bải không biết Chúa Giê-su vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh.  Rõ ràng là Phê-rô đã trưởng thành hơn một chút trước khi ông có thể nhận danh hiệu làm “đá tảng” mà Chúa Giê-su ban cho ông.

          Tin vui là Phê-rô đã gắn bó với Chúa và ông đã thực sự học nghe rõ hơn tiếng Chúa gọi ông.  Không cần phải có con mắt tinh đời, chúng ta cũng thấy được qua những gì Phê-rô viết trong bài đọc 1 đã chứng tỏ ông là người lãnh đạo trưởng thành và già dặn khác hẳn với Phê-rô lúc vừa lãnh nhận chìa khóa Nước Trời trong bài Tin Mừng hôm nay.

          Điều ấy cũng xảy ra cho chúng ta.  Khi học chú tâm đến những tư tưởng trong đầu cũng như những lời thốt ra ngoài miệng, chúng ta có thể cảm nhận điều nào đến từ Chúa Thánh Thần và điều nào đến từ những mớ triết lý của người đời hoặc từ những thì thầm mật ngọt của ma quỷ.  Chúng ta thấy được nếu quả thực là những lời khích lệ, hy vọng, an ủi, thì đó chính là những lời từ Chúa mà đến.  Cũng thế, nếu là những lời xét đoán khắt khe, ghen tương, lòng kiêu căng bị đụng chạm, thì đó là những lời đến từ một nguồn gốc khác.

          Anh chị em, mùa gặt đến rồi.  Người ta đang khát khao nghe Lời Chúa.  Chúng ta hãy xin Chúa Giê-su sai chúng ta đi vào đồng lúa của Người.  Nếu chúng ta để ra mỗi ngày dăm bẩy phút để ngồi với Chúa và suy gẫm lời Người trong Kinh Thánh, thì Người sẽ đổ đầy tâm hồn và miệng chúng ta những lời ban sự sống của Người.  Chúng ta cũng có thể trở thành những tiếng nói ngôn sứ giữa thế giới này!

 

Cầu nguyện:  “Lạy Chúa, xin giúp con lắng nghe tiếng Chúa, xin ban cho con được đầy tràn để con chia sẻ Tin Mừng với những người Chúa đem đến gặp con hôm nay”.

 


Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa Mỗi Ngày - Mùa Chay