Thứ Sáu tuần I mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 5:20-26

 

Ai giận anh em mình, thì phải bị đưa ra tòa…  Ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì phải bị lửa hỏa ngục thiêu đốt.  (Mát-thêu 5:22)

 

Đây quả thực là những lời quá cứng rắn.  Nhưng cứng rắn chỉ là để nhấn mạnh rằng Thiên Chúa rất muốn nhìn thấy hết thảy con cái Người sống với nhau trong tình yêu thương, kính nể và tôn trọng nhau.  Đối với Chúa Giê-su, sự hiệp nhất là một trong những nhân đức cao quý nhất, một trong những nguyên lý quan trọng nhất của cuộc đời.

Bạn đã bao giờ giận dữ chưa?  Bạn có nhớ lúc ba hoặc má giận dữ không?  Điều gì đã xảy ra cho những người khác trong nhà?  Có lẽ là cả gia đình đã chán ngán khi người nào cũng trở nên giận dữ và không còn kiên nhẫn nữa.  Nếu bầu khí ấy cứ tiếp tục trong nhà thì dĩ nhiên sẽ sinh ra cảnh người này không muốn nhìn mặt người kia và sống trong cô đơn.

Làm môn đệ Chúa Giê-su nghĩa là muốn được giống như Chúa Giê-su, Đấng luôn luôn chủ trương phải bỏ qua những khuyết điểm của người khác.  Chúa Giê-su nhìn vào tâm hồn họ và gặp gỡ họ tại đó.  Và bởi vì Người nhìn thấy tâm hồn họ – những mong muốn, nhu cầu, đau đớn, ước mơ và hy vọng, nên Người đã có thể tiếp cận với nhiều người và đem họ đến với Thiên Chúa.  Trái lại, những kẻ thù của Người lại thích bới móc lỗi lầm của người khác, cho nên họ chỉ tạo nên những ngăn cách giữa người ta với Thiên Chúa.

Chúng ta tìm kiếm sự hiệp nhất, đó là điều sinh động.  Chúng ta cần tha thứ.  Chúng ta cần để cho cơn giận buông trôi.  Chúng ta không được giả vờ là mình không bị tổn thương hoặc người khác không sai trái.  Chúng ta chỉ phải quyết định đem nỗi đau đến với Chúa và phải cố gắng hết sức mà tha thứ.  Chúa sẽ thay đổi trái tim chúng ta, ngay cả khi chúng ta không thể.

Thánh Gio-an Thánh giá có lần nói rằng vào cuối cuộc đời chúng ta sẽ bị phán xét về yêu thương.  Bạn thử nghĩ làm sao tin điều ấy được.  Chúng ta sẽ không bị phán xét là đã cho bao nhiêu tiền, đã dự bao nhiêu buổi đọc kinh, đã làm bao nhiêu cho vườn hoa nhà thờ, nhưng bị phán xét là đã yêu mến chừng nào.  Và đó là điều chúng ta có thể làm nhờ ơn Chúa giúp!

 

Cầu nguyện:  “Lạy Cha trên trời, xin Cha đổ ơn thánh và lòng từ bi trên con ngày hôm nay.  Xin giúp con gây được ảnh hưởng tích cực đối với gia đình và bạn bè con.  Lạy Chúa Giê-su, con muốn dâng Chúa mọi nỗi đau và hận thù của con, để con cảm nhận được sự chữa lành của Chúa và để con cho người khác thấy lòng yêu thương sâu xa Chúa đã dành cho con”.

 


Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa Mỗi Ngày - Mùa Chay