Chúa Nhật II mùa Chay

Suy niệm Lu-ca 9:28-36

 

Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!  (Lu-ca 9:35)

 

          Ai mà quên được cuộc “mặc cả” giữa ông Áp-ra-ham với Thiên Chúa khi ông nhân danh dân chúng thành Xô-đôm và Gô-mô-ra khẩn cầu Người?  Thật là ấn tượng phải không?  Cũng vậy, bạn hãy nghĩ tới vua Đa-vít, ông Gióp, ngôn sứ I-sai-a và thánh Phao-lô, tất cả đều đã thông đạt với Chúa.  Chúng ta cũng biết về cuộc đối thoại của Mẹ Ma-ri-a với thiên sứ Gáp-riên.  Thực ra càng đọc Kinh Thánh nhiều, bạn càng gặp nhiều câu truyện những con người phàm đã nói – hoặc nghe – với Thiên Chúa cao cả.  Hầu như ở mỗi trang Kinh Thánh vậy!

          Mọi cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa đều được tổng kết và tập trung vào câu truyện Chúa Giê-su biến đổi hình dạng.  Nếu không có bất cứ câu truyện nào trong Kinh Thánh thuyết phục được chúng ta, thì có lẽ biến cố tuyệt vời này sẽ giúp chúng ta tin rằng việc thông đạt với Thiên Chúa quả thực là điều có thể.

          Câu truyện Chúa Giê-su biến đổi hình dạng đòi chúng ta phải đặt ra câu hỏi cốt yếu:  Cảm nghiệm của tôi trong Thánh lễ, trong cầu nguyện, hoặc khi đọc Kinh Thánh, có chịu ảnh hưởng do Chúa Giê-su không?  Cảm nghiệm ấy có khiến cho tôi hứa rằng tôi có thể nghe tiếng phán ra từ trời và tôi sẽ được thay đổi do điều tôi đã nghe không?  Có thể chúng ta không biết rõ mình cảm thấy thế nào khi Chúa Giê-su nói với chúng ta, nhưng có một ít dấu hiệu giúp ta nhận ra được Người nói.

          Có lẽ bạn cảm thấy trong tâm hồn một ước muốn ngợi khen và cảm tạ Chúa Giê-su vì Người yêu thương bạn.  Có lẽ bạn cảm thấy dậy lên lòng gớm ghét tội lỗi và con đường đang ngăn cách bạn với bình an của Chúa Ki-tô.  Có thể bạn đang cảm thấy rất hạnh phúc, bình an hoặc vui sướng, nhất là sau khi rước lễ.  Hoặc có thể bạn thấy mình được thúc giục hãy tỏ ra yêu thương gia đình bạn hơn nữa.  Hay có lẽ ban cảm nghiệm một ao ước muốn phục vụ Chúa, trong giáo xứ hoặc trong cộng đồng của bạn.  Bạn đừng coi thường nhửng cảm nghĩ này!  Chúa Giê-su hành động nhiều cách, để khi chúng ta càng đáp trả Người thì chúng ta càng được vững tin vào tình yêu của Người.

 

Cầu nguyện:  “Lạy Chúa Giê-su, con tin rằng Chúa đang nghe lời con cầu nguyện, và như vậy con sẽ tiếp tục đến với Chúa.  Lạy Chúa, con tin Chúa sẽ ban cho con đức khôn ngoan và ân sủng, để con sống cuộc đời làm đẹp lòng Chúa”.

 


Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa Mỗi Ngày - Mùa Chay