NGÀY THỨ TƯ, 13/03

 

PHỤC VỤ THA NHÂN DƯỚI MUÔN MẶT

Phải chăng tôi bình thản

bước qua biết bao người nằm bên vệ đường ?

Thánh Giuse có một tha nhân là Con Thiên Chúa. Thánh nhân ý thức rằng: mến Chúa phải biết kết thúc bằng yêu thương tha nhân. Điều đó được các ngôn sứ nhắc lại nhiều lần. Thánh Gia đầy lòng từ bi đối với những người thấp kém. Nơi cổng Nhà trường Đức Mẹ, nơi Chân phước Anrê phục vụ lúc sinh thời, Chân phước đã gặp Chúa Giêsu trong một số đông những con người khốn cùng. Người biết vấn đề tha nhân nằm tận trung tâm đời sống Chúa Giêsu. Chúng ta không thể dâng một việc tôn thờ chính đáng cho Thiên Chúa, nếu không dâng một sự phục vụ tha nhân. Chúa Kitô đã thể hiện lòng từ bi đối với dân Ngài trong suốt cuộc sống. Ngài loan báo một thay đổi lớn đối với người hèn yếu trong Bài giảng những Mối phúc. Triều đại Chúa sẽ đến trong quyền lực Phục Sinh của Ngài.

Chúa Giêsu để lại cho ta một gương mẫu về đời sống Kitô hữu. Chúa dạy chúng ta bắt chước việc thực thi bác ái : “Hãy đi và làm như vậy” (Lc 10:37), qua dụ ngôn người Samaritanô tốt lành, một người bị mang tiếng là ngoại giáo, nhưng đã đứng lại săn sóc kẻ bị nạn, nằm nửa sống nửa chết bên cạnh đường. 


Tình yêu đồng hóa chúng ta

với môn đệ Chúa Kitô

Chúng ta bình thản bước đi bên cạnh những người cùng khốn ở thời chúng ta, và sai lầm về mối tương quan giữa đức tin với hành động của chúng ta : "Nếu ai nói : tôi mến Chúa mà lại ghét anh chị em mình, thì nó là kẻ nói dối, vì kẻ không yêu mến người anh chị em nó thấy đó, tất không thể yêu mến Thiên Chúa, Đấng nó không thấy” (1Ga 4:19-21). Chúa Kitô đã lập Bí tích Thánh Thể trong tương quan với việc rửa chân cho môn đệ, để tỏ cho chúng ta thấy rõ mối liên lạc giữa Thiên Chúa và tha nhân. Chúa Giêsu đã đem đến cho chúng ta một cách nhìn khác về Thiên Chúa và thế giới. Ngài đã nối kết tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân thành một. Tình yêu đồng hóa chúng ta với môn đệ Chúa Kitô : "Ai không yêu mến thì đã không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4:7-8). Chúng ta có trách nhiệm tiếp tục sứ mệnh tình yêu của Chúa Giêsu, bởi vì tình yêu của Chúa được thực hiện qua chúng ta. Tha nhân chính là anh chị em đang ở gần chúng ta. Ai là anh chị tôi ? Phải chăng trong môi trường sống, chúng ta đã bình thản bước đi trước biết bao anh chị em thương tích đang nằm la liệt bên vệ đường của cuộc sống ?

Biết bao nhân chứng tình yêu, trong đó có Chân phước Anrê, đã tỏ cho chúng ta con đường bác ái đó ! Đức Cha Rômêrô - người mà trong năm 2005 chúng ta tưởng nhớ kỷ niệm 25 năm bị sát hại - đã nhấn mạnh rằng Giáo Hội cần phải lên tiếng khi con cái mình bị nghiền nát và kêu cứu.

Thánh Giuse nhân từ thường đáp lời Chân phước An-rê cầu xin nhân danh những người đau khổ.

Ghi chú : Đọc Lời nguyện (tr.8) và Tụng ca (tr.29).


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà